Zrównoważony rozwój jest ważny dla nas wszystkich

Energooszczędne systemy i produkcja oszczędzająca zasoby

Myślimy o przyszłości. Chodzi nie tylko o przyszłościowe technologie, ale również odpowiedzialne działanie. Zrównoważony rozwój jest głównym filarem naszej strategii korporacyjnej.

Jeśli w grę wchodzą innowacje i najnowocześniejsze technologie, zrównoważony rozwój i opłacalność muszą iść w parze. Każdego dnia wnosimy swój wkład w zrównoważony rozwój – ekonomiczny, ekologiczny i społeczny.

Oszczędzanie energii

jako ważny element naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Stale zmniejszamy zużycie energii przez nasze systemy, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko. Zyskują na tym w szczególności nasi klienci: ich procesy produkcyjne są przyjazne dla środowiska przy niższych kosztach energii.

Jak pomagamy naszym klientom oszczędzać energię:

 • Program efektywności procesu
  aby stale poprawiać efektywność energetyczną naszych technologii
 • Dostosowanie mocy napędu
  do minimalnego wymaganego poziomu
 • Energooszczędne wytłaczarki do linii produkcji folii rozdmuchowych
  Zużycie energii niższe nawet o 20% dzięki zastosowaniu wysokowydajnej wytłaczarki HX Select przy znacznie niższej temperaturze topnienia.
 • Energooszczędny klasyfikator
  Klasyfikator Calciplex ACP zużywa nawet 25% mniej energii w porównaniu maszynami poprzedniej generacji dzięki własnej technologii koła klasyfikującego dla przemysłu przetwórstwa minerałów i metali.
 • Młyn misowo-walcowy do przemysłu przetwórstwa minerałów i metali
  Młyn AWM-F pozwala zaoszczędzić do 25% energii w porównaniu do systemów warstwowych z młynem kulowym.
 • Modernizacja i aktualizacja oprogramowania
  Wsparcie w ocenie zainstalowanych systemów i bieżących procesów przez nasz zespół serwisowy, zalecenia dotyczące poprawy energooszczędności

W zakładzie Hosokawa Alpine wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • Zarządzanie energią wspomagane oprogramowaniem
 • Stosowanie przyjaznego dla klimatu sprzętu chłodzącego
 • Elektrociepłownie opalane biogazem
  Aby zoptymalizować wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła, np. do instalacji c.o. i wody pitnej
 • Instalacja fotowoltaiczna na dachach hal produkcyjnych
  Nasz panel słoneczny ma powierzchnię 4.574 m2 i szczytową moc wyjściową na poziomie 490 kW.
 • Korzystanie z lamp LED i wymiana wszystkich żarówek halogenowych w budynkach biurowych
  Aby zmniejszyć zużycie energii przy jednoczesnej poprawie warunków pracy
 • Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych
  Naszą energię elektryczną pozyskujemy wyłącznie z odnawialnych źródeł energii - w naszym przypadku w 100 % z elektrowni wodnych.

Ochrona zasobów

w ramach zrównoważonej produkcji

Osiągnij więcej, zużywając mniej materiałów. Sposobem na ociągnięcie tego celu jest zwiększenie wydajności. W Hosokawa Alpine stosujemy różne rozwiązania ograniczającego zużycie zasobów, działając tym samym na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 • Regeneracja używanych maszyn Alpine
  Nasi eksperci przywracają do użytku stare maszyny, które przechodzą generalny remont.
 • Konsekwentne zmniejszanie grubości folii
  Nasze systemy do produkcji folii rozdmuchowej zapewniają tę samą funkcjonalność przy mniejszej ilości zużytego materiału.
 • Mniejsze straty surowców
  dzięki najszybszej zmianie materiału w systemach rozdmuchu folii
 • Skuteczny recykling pozostałości
  podczas zmiany materiału

Ukierunkowany recykling

Recykling zamiast utylizacji

Wspieramy naszych klientów w wydajnym recyklingu odpadów poprodukcyjnych. Dajemy dobry przykład i stawiamy na zrównoważone wykorzystanie surowców.

Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym i alternatywne surowce

Alternatywne opakowanie z myślą o przyszłości

Elastyczne opakowanie zabezpiecza żywność lub chroni towary podczas transportu. Klienci oczekują, że opakowania będą przede wszystkim trwałe i wydajne. Te same właściwości stają się jednak problemem na etapie utylizacji opakowań. Doszliśmy zatem do wniosku, że opakowania elastyczne muszą w przyszłości stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak dążymy do osiągnięcia tego celu? Pracujemy nad rozwiązaniami w zakresie folii, które będzie można poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystać na tym samym poziomie.

 • Współpraca z partnerami w ramach całego łańcucha wartości
 • Wysokowydajne rozwiązania monomateriałowe wykonane z polietylenu (Full PE)
 • Linie rozdmuchu folii do produkcji folii biopolimerowych

Odpowiedzialność społeczna

Lepiej żyć i pracować razem

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas również odpowiedzialność społeczną. Odpowiedzialność za naszych pracowników, ale także za przyszłe pokolenia i nasz region. Jesteśmy firmą, która odnosi sukcesy, ale także dajemy coś od siebie innym.

 • Ciągłe szkolenie i rozwój
  Konsekwentnie stawiamy na szkolenia i dalszą edukację naszych pracowników. Szkolimy własną kadrę. Około 10% naszej siły roboczej stanowią stażyści. Możemy się pochwalić jednym z najwyższych wskaźników kształcenia zawodowego w regionie Augsburga.
 • Koncentrujemy się na satysfakcji i zdrowiu pracowników
  Zdrowi i zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy. Podejmujemy ukierunkowane starania, by dbać o zdrowie i wydajność naszych pracowników, np. w ramach corocznego Dnia Zdrowia. Niska rotacja kadr w naszej firmie to dowód na to, że nasze starania przynoszą zamierzony efekt.
 • Wsparcie projektów socjalnych
  Centrala firmy w Augsburgu wspiera szkoły, przedszkola i instytucje kulturalne. Poszczególne spółki należące go grupy Hosokawa Alpine wspierają też inne lokalne projekty społeczne. Wsparcie płynie zarówno od lokalnych firm, jak i spółki-matki Hosokawa Alpine. Nasi pracownicy poświęcają swój czas, by z zaangażowaniem realizoać projekty społeczne.
 • Inwestycje w przyszłość
  Myślimy o przyszłości – również o długofalowym sukcesie firmy i dobrych warunkach pracy. W zgodzie z tą zasadą regularnie inwestujemy w wyposażenie naszych zakładów. Dbamy o to, aby nasze obiekty badawczo-rozwojowe, budynki, maszyny i infrastruktura odpowiadały najnowszemu stanowi techniki.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.