System wieloprocesowy

Przy opracowywaniu nowych produktów, których charakterystyki mielenia nie można przewidzieć, często wymagana jest jak największa elastyczność. Na przykład konieczne jest przełączanie pomiędzy różnymi typami młynów lub dodanie separatora lub młyna oddzielającego. Jednak kilka instalacji zajmuje dużo miejsca i często sprawia, że proces produkcyjny jest nieefektywny.

W przypadku tych zadań instalacje wieloprocesowe okazały się w praktyce idealnym rozwiązaniem. W tych mobilnych, bardzo elastycznych koncepcjach instalacji, dwa lub więcej różnych typów młynów jest zintegrowanych na jednym obwodzie instalacji, co umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy potrzebnymi agregatami.

Zalety instalacji wieloprocesowych Alpine (MPA)

 • Najwyższy możliwy poziom elastyczności
 • Znane młyny Alpine, lecz o mniejszej konstrukcji
 • Produkcja małoseryjna w wykwalifikowanym zakładzie, zgodnym ze standardami GMP
 • Stosowanie technologii procesowej umożliwiającej skalowanie
 • Krótkie czasy przezbrojenia i montażu oraz łatwe czyszczenie dzięki zoptymalizowanemu demontażowi
 • Kompaktowy projekt instalacji w skali laboratoryjnej
 • System gotowy do pracy przy dostawie

Jak to działa?

Podstawą tej koncepcji jest zastosowanie modułu podstawowego, który łączy w sobie wszystkie dodatkowe komponenty instalacji mieląco-oddzielającej (rama, dozowanie, armatury, filtr separujący, układ sterowania itp.) Za pomocą kilku ingerencji ręcznych można zintegrować odpowiednie moduły, aby w jednej maszynie realizować różne procesy mielenia i oddzielania.

Rozmiar instalacji wieloprocesowej opiera się na podobnych wielkościach partii, przepustowości produktu, strumienia objętości gazu procesowego itp. Konstrukcja jest zestrojona w taki sposób, że urządzenia dozujące, armatury, napędy, filtry produktu, dmuchawy itp. mogą być opcjonalnie stosowane w różnych typach młynów.

Zalety tego rozwiązania są oczywiste: Obok znacznej elastyczności – dzięki której możliwe jest późniejsze doposażenie – mamy do czynienia z obniżonymi kosztami inwestycji i odpowiednio zmniejszonym nakładem pracy na dokumentację i zatwierdzanie.

Dostępne są instalacje wieloprocesowe od małych systemów laboratoryjnych do prac badawczo-rozwojowych do dużych systemów produkcyjnych.

Charakterystyka

 • Różne typy młynów mają wspólne urządzenia peryferyjne
 • Znaczna elastyczność produkcji różnych produktów
 • Konstrukcja modułowa: Możliwość zastosowania różnych modułów maszyny
 • Szybka konwersja
 • Obniżone koszty inwestycji
 • Zmniejszenie nakładów na dokumentację i zatwierdzanie

Obszary zastosowania

Instalacje wieloprocesowe są chętnie wykorzystywane przez naszych klientów do opracowywania nowych produktów. Często posiadają one te same typy młynów lub instalacje stosowane w produkcji „na dużą skalę” i wykorzystują kompaktowe instalacje wieloprocesowe do udoskonalania receptur lub znalezienia najwyższej możliwej jakości produktu. Również instytuty badawcze i działy badawczo-rozwojowe większych przedsiębiorstw korzystają z naszych instalacji wieloprocesowych.

Poszczególne obszary zastosowań obejmują badania i rozwój w przemyśle spożywczym i chemicznym, produkcję farmaceutyczną oraz produkcję metali ziem rzadkich w sektorze minerałów i metali.

Opcje kombinacji modułów i rozmiarów

System modułowy do indywidualnego zastosowania
Rozmiar AFG ATP ZPS AS UPZ PULVIS
Najmniejszy 100 50 50 100 100 150
Mały 140 70 70 140    
Średni 200 100 100 200 160  
Duży 280 140 140 315 250 450

Dostępne moduły wymienne

Dowiedz się więcej o poszczególnych modułach maszyn. Tutaj dowiesz się wszystkiego o szczegółach technicznych, obszarach zastosowania, właściwościach i sposobach działania:

Picoline: Instalacja wieloprocesowa na małą skalę

Firma Hosokawa Alpine stworzyła instalację Picoline z myślą o przetwarzaniu najmniejszych ilości produktów: od mniej niż jednego grama do kilku gramów. Miniaturowa maszyna składa się z platformy, różnych modułów funkcjonalnych i specjalnych akcesoriów.

Co najistotniejsze: Moduły funkcjonalne – do mielenia na sucho i separacji, mielenia na mokro oraz mieszania i projektowania cząstek – wywodzą się ze znanych typoszeregów urządzeń produkcyjnych. Pozwala to na opracowanie procesu produkcyjnego, który później posłuży jako podstawa do uzyskania skali produkcji. W ten sposób można uniknąć kosztownych błędnych decyzji.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.