Karma dla zwierząt

Karma dla zwierząt

Mielenie i wytłaczanie dla indywidualnych właściwości produktu przy maksymalnej wydajności.

Przemysł paszowy wymaga dużych mocy produkcyjnych w porównaniu z innymi branżami. Jednocześnie pasze są definiowane przez ich działanie poprawiające wydajność poprzez różne masy nasypowe, wielkości ziaren, tekstury, punkty topnienia i rozpuszczalności. Parametry te są standaryzowane i optymalizowane poprzez etapy inżynierii procesowej, takie jak mielenie i wytłaczanie.

Rozwiązania dla

  • Składniki paszy
  • Pasza dla ryb i mączka rybna

Składniki paszy

Rozdrabnianie, klasyfikacja i zagęszczanie w celu otrzymania prostej i różnorodnej kombinacji składników paszy.

Składy pasz są stale rozwijane i ulepszane w celu zapewnienia zrównoważonego zaopatrzenia zwierząt gospodarskich w składniki odżywcze, zgodnie z ich wydajnością.

W tym celu składniki pasz, takie jak soja, groch, kukurydza, substancje mineralne, witaminy, minerały mleka i ich składniki muszą być łatwe do przetworzenia.

Zaawansowane technologicznie systemy składające się z młynów tnących, udarowych o dużej dokładności i klasyfikacyjnych, jak również wysokowydajne klasyfikatory i zagęszczarki firmy Hosokawa Alpine oferują możliwość wykorzystania tych składników do wszechstronnych kombinacji.

Opracowany specjalnie dla nasion roślin strączkowych i zbóż proces przesunięcia białka umożliwia również wzbogacanie białkiem roślinnym z nasion roślin strączkowych poprzez mielenie i klasyfikację.

Hodowla

Hodowla

Tucz

Tucz

Optymalizacja wydajności

Optymalizacja wydajności

Download
Broszura Processing of plant based food
Download
Download
Flyer Proteinprocessing
Download

Pasza dla ryb i mączka rybna

Mielenie ultradrobne i wytłaczanie w celu zachowania składników i tekstury dla pożądanego efektu karmienia.

MIELENIE

Pasza dla ryb jest jedną z najbardziej wymagających pasz pod względem składu i produkcji.

Mączka rybna jako główny składnik jest produkowana z dużymi wydajnościami poprzez ultradrobne mielenie wysuszonych zwierząt morskich, takich jak krewetki, tuńczyk, małże, i produkty uboczne przemysłu rybnego. Tutaj, oprócz wydajności maszyny, również wielkość ziarna odgrywa ważną rolę, na przykład dla prędkości opadania i unoszenia się późniejszej paszy.

EKSTRUZJA

Aby zapewnić lepsze przyswajanie paszy i jej strawność, mączka rybne i premiksy muszą być produkowane poprzez ekstruzję indywidualnie pod względem wielkości, gęstości, kształtu, koloru i rozpuszczalności w wodzie w zależności od gatunku ryb. Jednocześnie nie można dopuścić do utraty wartościowych składników paszy w tym wymagającym etapie procesu.

  • Indywidualne stopnie rozdrobnienia
  • Ostra granica nadziarna
  • Delikatne przetwarzanie dzięki wytłaczaniu niskociśnieniowemu
  • Wysoka wydajność i produkcja o niskim zapyleniu dla efektywnego wykorzystania surowca

Opcjonalnie, mielenie ultradrobne i wytłaczanie mogą być ustawione jedno po drugim w jednym systemie w rozwiązaniu inżynierii procesowej przy produkcji paszy dla ryb.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.