Systemy izolacji

Zintegrowane koncepcje przetwarzania proszków o wysokiej aktywności

Przy opracowywaniu i przetwarzaniu substancji wysokoaktywnych obowiązują surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów i osób. Z jednej strony substancje te pozwalają jedynie na minimalne zanieczyszczenie otoczenia ze względu na ich wysokie stężenie aktywne. Z drugiej strony konieczna jest skuteczna i bezpieczna ochrona osób zajmujących się obsługą produktu przed kontaktem z wysoce aktywnymi i, w tym stężeniu, częściowo toksycznymi produktami.

Dalszy rozwój systemów do izolacji i hermetyzacji

W znacznym stopniu zoptymalizowane instalacje procesowe

Zadania o wysokim stopniu hermetyzacji są realizowane przy użyciu izolatorów. Praktyka pokazuje, że każdy izolator musi być dostosowany do specyficznych wymagań produktu farmaceutycznego i jego procesu produkcyjnego, do wielkości serii, jak również do środowiska technicznego w budynku produkcyjnym. Aby spełnić wymagania całkowicie zamkniętej kontroli procesu z gwarantowaną wartością OEL, Grupa Hosokawa Micron stworzyła systemy do izolacji i hermetyzacji.

Są to instalacje procesowe, które zostały w znacznym stopniu zoptymalizowane pod kątem pracy w izolatorach. Izolatory pracują w podciśnieniu, aby móc bezpiecznie obsługiwać punkty krytyczne procesu we wszystkich jego fazach. Ręczne czynności, takie jak np. napełnianie lub przelewanie pojemników, wymiana narzędzi w maszynach technologicznych, ale także kontrola lub czyszczenie można wykonywać w rękawicach.

 

 • mniejsza objętość pomieszczenia do regulacji
 • wymagany znacznie mniejszy system wentylacyjny
 • możliwość wykorzystania istniejących systemów przekazywania do doprowadzania i odprowadzania produktów i/lub narzędzi
 • mniejsza ilość odzieży ochronnej dla personelu

Systemy sterylne

do produkcji aseptycznej

W przypadku produktów takich jak antybiotyki wymagana jest również aseptyczna produkcja w systemie sterylnym. W zależności od koncepcji izolator jest zaprojektowany do pracy w podciśnieniu i/lub nadciśnieniu oraz jest przystosowany do SIP.

Możliwe koncepcje izolatorów

Dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb

W zależności od wymogów można zrealizować różne koncepcje izolatorów:

 • Wysokiej klasy izolatory ze stali nierdzewnej z szybami z bezpiecznego szkła, filtry z funkcją bezpiecznej wymiany, systemy transferowe alfa-beta, możliwość czyszczenia WIP/CIP itd.
 • Akrylowe pudełka na rękawice z prostym systemem filtracji i przekazywania
 • Elastyczne izolatory z elastycznym płaszczem z tworzywa sztucznego (namiot izolujący) i systemem przesyłania za pomocą węża ciągłego

Rozwiązania z jednego źródła

Idealnie skoordynowane

Wielu klientów zaopatruje się w swoje systemy lub komponenty (system izolatorów, system procesowy itp.) u różnych dostawców. Prowadzi to do problemów ze zdefiniowaniem i koordynacją interfejsów. Często również konstrukcja dostępnych komponentów procesowych klasy farmaceutycznej nadaje się do hermetyzacji tylko w ograniczonym zakresie. Aby uniknąć tych problemów, oferujemy Państwu rozwiązania z jednego źródła. Możemy dostarczyć Państwu maszyny i komponenty do takich zadań jak:

 • Wypełnianie/przenoszenie
 • Pobór próbek
 • Dezaglomeracja
 • Dozowanie
 • Odsiewanie

 • Rozdrabnianie/mikronizacja
 • Mieszanie
 • Separowanie
 • Zagęszczanie
 • Napełnianie

To właśnie tutaj korzystamy z połączonego doświadczenia Grupy Hosokawa Micron: Wraz ze specjalistami ds. technologii z firm Hosokawa Micron Ltd. (Wielka Brytania) i Hosokawa Micron Powder Systems (USA), zajmujemy się całym wachlarzem technologii procesowych, technologii pomieszczeń sterylnych oraz technologii izolatorów i realizujemy je w ramach kompleksowych koncepcji. W ten sposób oferujemy Państwu perfekcyjnie dopasowane, kompletne rozwiązanie do realizacji zadań związanych z hermetyzacją procedur technologicznych.

Twoje korzyści dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu Hosokawa Alpine

 • Brak interfejsu pomiędzy dostawcą procesu lub maszyny a producentem izolatorów
 • Optymalna adaptacja komponentów systemu i izolatora
 • Bezpieczeństwo procesu
 • Dobrze przemyślana koncepcja: od procesu, poprzez koncepcję hermetyzacji, aż po czyszczenie i automatyzację.
 • Instalacje gotowe do użycia z niezbędną kwalifikacją farmaceutyczną

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.