Compliance

Compliance to ważny aspekt naszego przedsiębiorstwa – tolerujemy jedynie działania zgodne z zasadami.

Pod pojęciem compliance rozumiemy wszystkie środki, które umożliwiają działanie zgodnie z zasadami, tj. w zgodzie z obowiązującym prawem, nakazami moralnymi, normami kulturowymi i oczekiwaniami korporacyjnymi w całym łańcuchu wartości. Aby kultura uczciwości i przestrzegania zasad była stałym elementem naszej codziennej pracy, compliance jest również integralną częścią szeregu procesów firmowych.

Z tego powodu HOSOKAWA ALPINE GROUP nie będzie tolerować żadnych zachowań naruszających zasady, a każde naruszenie będzie rozpatrywać w sposób konsekwentny i indywidualny oraz odpowiednio je sankcjonować. W związku z tym, umożliwiliśmy zgłaszanie potencjalnych naruszeń zgodności.
W przypadku, gdy zgłoszenie okaże się fałszywe, nie będziemy pociągać osoby zgłaszającej do odpowiedzialności na mocy prawa pracy lub prawa karnego, ani też nie będziemy składać roszczeń odszkodowawczych w stosunku do takiej osoby, chyba że fałszywego zgłoszenia dokonano umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

Oto jak można nas wspierać:

Jeśli masz uzasadnione podejrzenia naruszenia zgodności, poinformuj nas o tym. Poniżej można pobrać odpowiedni formularz. Wypełnij i wyślij go do nas lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym Specjalistą ds. Zgodności. Każde zgłoszenie zostanie przez nas zbadane.
Oczywiście będziemy traktować Twoje dane w sposób poufny i nie będziemy ich wykorzystywać do żadnych innych celów po wyjaśnieniu sprawy. Możliwe jest również złożenie anonimowego zgłoszenia, przy czym nie jesteśmy wtedy w stanie nawiązać kontaktu z osobami zgłaszającymi, a wiele pytań, które są niezbędne do wyjaśnienia sprawy, często pozostaje bez odpowiedzi.

HOSOKAWA ALPINE AG
Norbert Berger - Compliance Officer
Peter-Dörfler-Str. 13-25
86199 Augsburg, Germany

phone: +49 821 5906-720
fax: +49 821 5906-218
email: wbs(at)alpine.hosokawa.com

Compliance Violation Form
Supplier Code of Conduct

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.