Dodatki polimerowe do druku

Dodatki polimerowe do druku

Idealne rozwiązanie dla produktów polimerowych do druku w 3D.

Produkcja proszków polimerowych do druku 3D staje się coraz większym wyzwaniem, ponieważ trend zmierza w kierunku coraz drobniejszych produktów. Oprócz ograniczenia rozkładu wielkości ziaren w górę w zakresie 70 – 100 μm, często wymagane jest również usuwanie pyłu w celu oddzielenia frakcji < 10 – 20 μm, która przeszkadza w drukowaniu. Aby osiągnąć tutaj doskonały efekt, potrzeba specjalistów.

Najlepsze wyniki dzięki właściwej klasyfikacji

W celu uzyskania idealnego rozkładu wielkości ziarna można zastosować dwa różne procesy – w zależności od produktu, wielkości wsadu i zadania:

  • INLINE: proces mielenia ze zintegrowanym przesiewaniem / klasyfikacją
  • OFFLINE: oddzielny etap przesiewania i/lub klasyfikacji


Separacja grubszych cząstek po mieleniu może być w większości przypadków realizowana w sposób najbardziej ekonomiczny poprzez zastosowanie przesiewaczy zataczających. Są one instalowane za etapem mielenia.
Konieczne dodatkowo odpylanie produktu < 10 – 20 μm lub ograniczenie nadziarna w zakresie 70 – 100 μm stanowi zwykle większe wyzwanie dla producentów. W tym miejscu do gry wchodzą klasyfikatory powietrzne Hosokawa Alpine, które umożliwiają regulowane bezstopniowo cięcia rozdzielające w celu ograniczenia nadziarna lub usunięcia zawartości pyłu. Nasze klasyfikatory mogą pracować zarówno na linii z systemem mielenia, jak i w trybie offline.

Zalety klasyfikacji inline w stosunku do klasyfikacji offline:

  • Bardziej kompaktowa instalacja
  • Zmniejszony ślad
  • Niższe koszty obsługi
  • Niższe koszty osobowe
  • Niższe koszty inwestycyjne
  • Mniejszy nakład pracy przy czyszczeniu
  • Prostsze koncepcje ochrony przeciwwybuchowej

Schematyczne przedstawienie systemu mielenia i klasyfikacji polimerów do wykorzystania w druku 3D

Polymer < 100 [%] d97 [µm] d90 [µm] Throughput [kg/h]
PE 32 460 400 143
PP 22 325 245 78
PA-6 59 282 220 330
PA-6 95 122 104 70
PVC 57 320 170 66
PS 72 163 66 110
PMMA 83 130 120 143
The table provides the guideline values for comminution of different polymers on the CW II classifier mill.
Broszura Additive Manufacturing Polymer

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.