Wysoce aktywne składniki

Wysoce aktywne składniki (HAPI)

Bezpieczne rozdrabnianie wysoce aktywnych składników farmaceutycznych.

Na całym świecie producenci substancji farmaceutycznych w coraz większym stopniu pracują i prowadzą badania nad wysoce aktywnymi farmaceutycznymi składnikami czynnymi (HPAPI – Highly potent active pharmaceutical ingredients). Otwiera to nowe możliwości terapeutyczne, które pozwalają na podawanie pacjentom mniejszych dawek przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności substancji czynnych.

W konsekwencji wzrastają również wymagania dotyczące ochrony produktów i pracowników w produkcji farmaceutycznej. Niezwykle ważne jest przy tym, aby pracownicy byli bezpiecznie chronieni przed niezamierzonym narażeniem na działanie substancji czynnej. Ten wymóg ochrony operatora jest spełniany przez odpowiednią koncepcję izolacji.

Wielkim wyzwaniem jest zatem optymalne pogodzenie sprzecznych wymagań.

 • Zabezpieczenie systemu w celu ochrony pracowników
 • Automatyzacja procesu w celu uzyskania spójnych wyników produkcji
 • Ergonomiczna konstrukcja izolatora. Musi być ona zaprojektowana tak, aby wszystkie niezbędne czynności robocze były rzeczywiście wykonywane przez użytkownika w sposób adekwatny.
 • Efektywność ekonomiczna: np. elastyczność systemu dla różnych produktów, otoczenie techniczne w budynku produkcyjnym, integracja z istniejącymi procesami produkcyjnymi
 • Zgodność z obowiązującymi wymaganiami regulacyjnymi w zakresie jakości i dokumentacji według cGMP
 • Komponenty systemu specjalnie dostosowane do zastosowania w izolatorach

Bezpieczne rozwiązania dzięki sprawdzonym koncepcjom

Projekt techniczny każdego izolatora jest oparty na tych aspektach:

 • Szczególne wymagania dotyczące produktu farmaceutycznego
 • Wymagane etapy procesu produkcyjnego
 • Toksyczność produktu
 • Wymagane wielkości partii
 • Istniejące środowisko techniczne w budynku produkcyjnym

Kompletny system od jednego dostawcy oferuje korzyści w postaci jasno zdefiniowanych interfejsów, co jest ważnym czynnikiem w osiągnięciu niezbędnych wartości OEL.

Zastosowanie systemów izolatorów z wieloma młynami umożliwia również produkcję szerokiej gamy produktów o odmiennych wymaganiach. Dzięki spójnej koncepcji systemów niezbędny poziom bezpieczeństwa jest osiągany natychmiast po zmianie młyna.

Aby zintegrować izolator z istniejącym procesem produkcyjnym, należy rozważyć etapy produkcji przed i za systemem oraz zintegrować odpowiednie interfejsy z izolatorem. Można to osiągnąć za pomocą wielu różnych rozwiązań technicznych: w zależności od wielkości partii lub poziomu OE dostępne są bramy z podwójnymi skrzydłami, porty szybkiego transferu (RTP) lub systemy CLS.

 • Najwyższe wartości OEL (occupational exposure level – poziom narażenia zawodowego do 50 ng/m³)
 • Systemy wieloprocesowe w izolatorze – czyli rozwiązania uniwersalne
 • Zintegrowane dozowanie grawimetryczne – brak nieokreślonych parametrów procesu
 • Zintegrowany filtr – dla łatwej obsługi
 • Projektowanie komponentów, szczególnie dla izolatorów
 • Wyraźne oddzielenie obszarów procesowych i technicznych
 • Modele (rzeczywiste/wirtualne) idealnej ergonomii użytkowania

 • Konstrukcja wolna od martwej przestrzeni
 • Łatwy demontaż i czyszczenie
 • Nowoczesne koncepcje automatyzacji
 • Integracja z istniejącymi procesami
 • Wykonanie w konstrukcji monoblokowej
 • Dokumenty walidacyjne

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.