Pożywka do hodowli komórkowej

Optymalna wydajność komórek

dzięki jednorodnej pożywce hodowlanej

Podłoża hodowli komórkowych

Dzięki odpowiedniej instalacji zapewniającej doskonałą wydajność komórek

Hodowle komórkowe wymagają specjalnych podłoży. Sztuka wytwarzania dobrej witalności komórek i krzywych wzrostu leży w recepturze i prawidłowym zestawieniu składników. Po znalezieniu tej mieszanki decydującą rolę odgrywa właściwa obróbka. Suche podłoże musi być jednorodne zarówno pod względem wielkości ziarna, jak i proporcji składników mieszanki, tak aby nie tylko szybko się rozpuszczało, lecz również zawierało jednakowy i prawidłowy skład w każdej pojedynczej dawce. Delikatna i higieniczna obróbka podłoży hodowli komórkowych zapewnia ich wysoką jakość. Jednocześnie zakłady produkcyjne muszą być elastyczne i wydajne, aby móc codziennie produkować nowe partie. Wiąże się to oczywiście z łatwym i szybkim czyszczeniem.

 • Podstawowe procesy mieszania i mielenia od jednego dostawcy
 • Chłodzone mielenie drobne w młynie udarowym o dużej dokładności Hosokawa Alpine
 • Delikatne, ale zarazem intensywne mieszanie w mieszalniku stożkowym Nauta
 • Zintegrowane, automatyczne czyszczenie systemu
 • Najwyższy stopień automatyzacji

Wysoki stopień elastyczności dla różnorodnych receptur

Pionowa konstrukcja układu maszyny

Dużym wyzwaniem w przygotowaniu pożywek dla hodowli komórkowych jest niemal nieograniczona liczba preparatów zawierających wiele różnych składników, różniących się gęstością nasypową, wielkością cząstek lub płynnością. Wymaga to zastosowania uniwersalnego systemu, który obejmuje wszystkie etapy procesu od stworzenia receptury, mieszania wstępnego, rozdrabniania i mieszania wtórnego do pakowania.

Technologia Grupy Hosokawa znajduje zastosowanie natychmiast po opracowaniu receptury i integruje podstawowe technologie mieszania i mielenia w jeden płynny proces.  W ten sposób zapewnia wysoką jakość podłoża.

W mieszalniku wstępnym składniki receptury podłoża są równomiernie rozprowadzane i taka mieszanka nie ulega segregacji nawet podczas dozowania na młyn. W młynie różne materiały są rozdrabniane na ziarna jednolitej wielkości i przekazywane bezpośrednio do drugiego mieszalnika . Tutaj można dodać nawet najmniejsze proporcje mieszanki, aby uzyskać końcowy efekt w postaci produktu. Dzięki temu mieszalnikowi uzyskuje się wysokiej jakości homogenizację całej partii i utrzymuje ją przez cały proces pakowania.
Oznacza to, że na ostatnim etapie wolna od zanieczyszczeń jednostka pakująca może wytworzyćprodukt o jednorodnej jakości od pierwszego do ostatniego pojemnika. Ta pionowa konstrukcja układu maszyny umożliwia łatwe prowadzenie produktu i zmniejsza wysiłek związany z czyszczeniem. Ponieważ nie są potrzebne żadne systemy przenośników, mniejsze jest również zapotrzebowanie na sprzęt.

Ponadto ten układ maszyny zapewnia maksymalną wydajność materiału, jak również wysoki stopień elastyczności dla różnorodnych receptur:

 • System inertny z obiegiem zamkniętym (95% oszczędności azotu)
 • Mielenie z kontrolą temperatury (do -40°C)
 • Duża dokładność mieszania
 • Zamknięte przetwarzanie, od podawania do pakowania
 • Zintegrowane czyszczenie

 

Największa dokładność mieszania bez zanieczyszczeń

Delikatne i jednocześnie intensywne mieszanie

Mieszalnik ślimakowy stożkowy Nauta naszego holenderskiego partnera Hosokawa Micron B.V.pracuje niezwykle szybko i wydajnie dzięki technologii konwekcyjnej. W efekcie delikatnie miesza mieszankę z maksymalną dokładnością, nie uszkadzając struktury.

Aby uniknąć zanieczyszczeń krzyżowych między partiami, mieszalnik Nauta został konsekwentnie zaprojektowany zgodnie z normami higieny i specyfikacjami GMP. 

Kluczowe zalety mieszalnika Nauta:

 • Maksymalna dokładność mieszania
 • Stale wysoka jednorodność jakości produktów
 • Delikatne mieszanie bez uszkadzania struktury
 • Elastyczność doboru wielkości partii od 15% do 100%
 • Higieniczna konstrukcja zapewniająca doskonałe czyszczenie
 • Niezmienna jednorodność produktu na wylocie
 • Znaczna optymalizacja energetyczna koncepcji mieszania

Ultradrobne mielenie wymagających materiałów

Chłodzone mielenie drobne w młynie udarowym o dużej dokładności Hosokawa Alpine

Rozwiązania Hosokawa Alpine przeznaczone do drobnego mielenia doskonale nadają się również do obróbki produktów klejących lub mostkujących. Najwyższa jakość produktu jest również gwarantowana w przypadku wrażliwych na temperaturę składników pożywek dla hodowli komórkowych.

Młyn udarowy o dużej dokładności UPZ obsługuje zakres od około 20 do 1500 μm. Do tego typu młynów dostępne są różne wkłady mielące – w zależności od produktu i docelowej wielkości ziarna.

Młyn UPZ używany do produkcji pożywek do hodowli komórkowych jest zwykle wyposażony w tarcze trzpieniowe do drobno zmielonych i jednorodnych produktów o wielkości 20–150 μm. Zmielony produkt ma stromy rozkład wielkości cząstek i dlatego jest łatwy do mieszania.

Młyn palcowy nadaje się do sporządzania specjalnych pożywek do hodowli komórkowych Contraplex CW II dzięki przeciwbieżnym tarczom trzpieniowym i możliwości mielenia w niskich temperaturach z chłodzeniem LN2 (do -40°C). Ponieważ azot jest dostarczany w obiegu zamkniętym, jego zużycie jest niższe o 95% w porównaniu z trybem przelotowym. Dodatkowo podnosi to jakość produktu: jego przechowywanie jest łatwiejsze i nie dochodzi do zanieczyszczenia przez otaczające powietrze. Zapobiega się również utlenianiu lub wnikaniu wilgoci.

Kluczowe zalety młyna udarowego Alpine:

 • Stromy rozkład wielkości ziaren
 • Mielenie w niskich temperaturach
 • Higieniczna konstrukcja zapewniająca doskonałe czyszczenie
 • Skrócenie przetwarzania i przestojów

Czysty i gotowy do pracy – po obróbce każdej partii

Zintegrowane, automatyczne czyszczenie systemu

Systemy do przygotowania hodowli komórkowych muszą być elastyczne i wydajne, aby umożliwiać codzienną produkcję nowych partii według różnych receptur. Dlatego możliwości czyszczenia odgrywają decydującą rolę przy wyborze odpowiednich urządzeń procesowych.

Dzięki zautomatyzowanemu czyszczeniu w systemach Hosokawa Micron Group można uzyskiwać trwałe i powtarzalne rezultaty czyszczenia . Ponadto skracają się przestoje systemu , a także maleje liczba błędów – związanych zarówno z obsługą, jak i z czyszczeniem. W porównaniu z czyszczeniem ręcznym ten sposób czyszczenia systemu jest łatwiejszy do zaplanowania. Wszystko to sprawia, że zastosowanie systemów Hosokawa pozwala na oszczędność zasobów, zarówno jeśli chodzi o personel, jak i materiały.

Pionowa, aseptyczna konstrukcja z wysokiej jakości wykończeniem powierzchni oraz stożkowe naczynia mieszające połączone na stałe z młynem gwarantują również maksymalny odzysk produktu.

Aby usunąć z systemu wszelkie pozostałości produktu, do czyszczenia na mokro stosuje się dysze natryskowe, których rozmieszczenie zapewnia prawidłowe czyszczenie także w miejscach o krytycznym znaczeniu. Po czyszczeniu na mokro wszystkie podzespoły są suszone gorącym powietrzem.

Automatyzacja procesu sprawia, że czyszczenie sprzętu można poddać walidacji.

Najwyższy stopień automatyzacji

Niezawodna automatyzacja zgodnie ze standardami farmaceutycznymi

Linią produkcyjną sterujew pełni zautomatyzowany układ sterowania, który spełnia standardy farmaceutyczne takie jak FDA, cGMP i GAMP. System może działać autonomicznie aż do etapupakowania, co odciąża operatora od konieczności ingerencji w produkcję. Jednocześnie automatyzacja umożliwia konserwację zapobiegawczą.

Doskonała skalowalność

Bezpieczne przejście z laboratorium do produkcji

 • Konfiguracja systemu Hosokawa Micron Group może być używana zarówno w laboratorium, jak i w produkcji, ponieważ procesy są identyczne w różnych rozmiarach systemu. Skutkuje to bezpiecznym skalowaniem z instalacji laboratoryjnej do produkcyjnej. Dzięki równoległej pracy laboratorium i zakładu produkcyjnego, zmiana z próbki laboratoryjnej na skalę produkcyjną jest możliwa w ciągu kilku minut. Oznacza to maksymalne wykorzystanie głównej instalacji
 • Planowanie produktu zorientowane na popyt
 • Szybki, elastyczny rozwój produktu z krótkim czasem od opracowania produktu do produkcji
 • Szerszy zakres receptur
 • Niezawodna jakość produktu w szerokim zakresie wielkości partii

Kompletne rozwiązania z jednego źródła

Perfekcyjne dopasowanie elementów systemu to nasza kluczowa kompetencja

Otrzymują Państwo system optymalnie dobrany i dostosowany do Państwa wymagań!

Można bez żadnych trudności kompleksowo zarządzać recepturami w całym łańcuchu przetwarzania oraz tworzyć raporty z obróbki partii.

Inne zalety:

 • Prosta obsługa
 • Optymalnie dostosowane usługi
 • Krótkie czasy przestoju
 • Jednolita dokumentacja

 

Jako dostawca pełnego asortymentu sprawiamy, że czas realizacji projektu skraca się o ok. 10-30% w porównaniu z projektami wymagającymi skoordynowania ze sobą podzespołów pochodzących od różnych dostawców.

Hermann Schmidt, Dyrektor Operacyjny Pharma & Lab, Hosokawa Alpine

Od wstępnego mieszania do opakowania

Niezawodne rozwiązania do obsługi pożywek do hodowli komórkowych dzięki integracji systemów

Decydującym czynnikiem jest przetwarzanie – od mieszania wstępnego do pakowania – w procesie ciągłym. Niezbędne jest zintegrowane podejście do realizacji procesów. Zapobiega ono niepożądanemu kontaktowi z tlenem, wilgocią i zarazkami w otoczeniu. Krótkie czasy przetwarzania w klimatyzowanych, chłodnych pomieszczeniach zapewniają wysoką jakość składników.Wysoki stopień automatyzacji procesu – zwłaszcza w zakresie oczyszczania i suszenia – zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność oraz umożliwia produkcję najróżniejszych podłoży na jednym systemie, zarówno w partiach kilkukilogramowych, jak i w skali tonowej.

 

Proces Hosokawa Alpine do produkcji suchych podłoży do hodowli komórkowych stał się już dziś standardem przemysłowym i gwarancją wysokiej jakości podłoży.
Sprawdzone procesy produkcyjne zapewniają bezpieczeństwoinwestycji , a klienci mogą skupić się wyłącznie na swoim produkcie i recepturze,
bez wnikania w szczegóły funkcjonowania systemu.

Broszura Cell culture media

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.