Pożywka do hodowli komórkowej

Optymalna wydajność komórek

dzięki jednorodnej pożywce hodowlanej

Pożywka do hodowli komórkowej

Pomyślnie opanuj wyzwania związane z produkcją efektywnej pożywki.

Hodowle komórkowe wymagają specjalnych podłoży. Sztuka wytwarzania dobrej witalności komórek i krzywych wzrostu leży w recepturze i prawidłowym zestawieniu składników. Po znalezieniu tej mieszanki decydującą rolę odgrywa właściwa obróbka. Suche podłoże musi być jednorodne zarówno pod względem wielkości ziarna, jak i proporcji składników mieszanki, tak aby nie tylko szybko się rozpuszczało, lecz również zawierało jednakowy i prawidłowy skład w każdej pojedynczej dawce. Delikatna i higieniczna obróbka podłoży hodowli komórkowych zapewnia ich wysoką jakość. Jednocześnie zakłady produkcyjne muszą być elastyczne i wydajne, aby móc codziennie produkować nowe partie. Wiąże się to oczywiście z łatwym i szybkim czyszczeniem.

 • Podstawowe procesy mieszania i mielenia od jednego dostawcy
 • Chłodzone mielenie drobne w młynie udarowym o dużej dokładności Hosokawa Alpine
 • Delikatne, ale zarazem intensywne mieszanie w stożkowej mieszarce Nauta®
 • Zintegrowane, automatyczne czyszczenie systemu
 • Najwyższy stopień automatyzacji

Vertical design of the equipment

High degree of flexibility for a large number of formulations

A great challenge in preparing cell culture media lies in the virtually endless choice in recipes with a wide range of components, different bulk densities, particle sizes or flow properties. This requires a universal system that takes into account all of the process steps from formulation, pre-mixing, grinding and post-mixing through to packaging.

The technology from the Hosokawa Group starts immediately after formulation, integrating the core technologies of mixing and grinding into a seamless process. This ensures the production of high-quality media. After formulation, the materials are poured into the pre-mixer. The homogenised material is then dosed into the UPZ fine impact mill. This can be mounted on the post-mixer. That is where collection then occurs, and if necessary further materials can be added. After a further homogenisation step, the end product is packed into the contamination-free packaging unit. The vertical design of the equipment arrangement provides a high degree of flexibility for a large number of formulations:

 • Closed loop inert system
 • Temperature-controlled grinding (down to -40°C)
 • High mixing accuracy
 • Closed packaging
 • Integrated cleaning

Highest mixing accuracy without contamination

Gentle yet intensive mixing in the Nauta conical mixer

The Nauta conical screw mixer from our Dutch partner Hosokawa Micron B.V. extremely efficient due to its convective technology. This allows it to gently combine the mixture with maximum accuracy but without damaging the structure.

To avoid cross-contamination between batches and in accordance with cGMP hygiene standards, the Nauta mixer is equipped with a semi or full convex cover (welded in one piece to the vessel), flushable seals and a special internal design. Cleaning is carried out by means of removable or stationary spray balls that wet all of the internal surfaces including the nozzles.

Key advantages of the Nauta mixer:

 • Maximum mixing accuracy
 • Gentle mixing without damaging the product
 • Flexible batch sizes between 15 and 100%
 • Hygienic design for an outstanding cleaning process
 • No separation during discharge

Fine grinding of challenging materials

Cryogenic fine grinding in the Hosokawa Alpine fine impact mills

The fine impact mill UPZ is used for fine and ultra-fine grinding and covers a range from approximately 20 to 1500 μm. A variety of grinding inserts are available for this type of mill, depending on the product and the required grain size. The aeration effect of the rotor ensures a cool grinding process and a fine-grained end product with good flow properties. In the production of cell culture media, the UPZ mill is typically equipped with pin discs for finely ground and homogeneous products up to 90% < 20 - 150 μm. The ground product has a steep particle size distribution and is easily mixed.

A suitable solution for the formulation of special cell culture media is the Contraplex CW II pin mill with counter-rotating pin discs and the option of low-temperature grinding with LN2 cooling (down to -40°C).

Key advantages of the Hosokawa Alpine fine impact mills:

 • Steep particle size distribution
 • Grinding under low temperatures
 • Hygienic design for an outstanding cleaning process

Integrated, automatic system cleaning

Clinically clean and flexible in use

Systems for preparing cell cultures must be flexible and efficient if new batches with different recipes are to be manufactured every day. That is why cleaning options play a decisive role in the selection of suitable process equipment.

Hosokawa mixers and mills are designed to prevent contamination. The vertical, aseptic design with a high-quality surface finish and the conical mixing vessels with a fixed connection to the mill guarantee maximum product recovery.

However, some contamination can simply not be avoided, even if all of the necessary precautions are taken. For this reason, spray nozzles are positioned at strategic locations for wet cleaning of the production line. This wets everything and guarantees a thorough cleaning from top to bottom.

The spray nozzles clean the surfaces using a combination of impact and releasing action: from the pre-mixer and the mill to the post-mixer and the packaging unit. After the wet cleaning process, all of the components are dried from top to bottom with hot air, utilising the stack effect.

The highest degree of automation

Reliable automation under pharmaceutical standards

The production line is controlled by a fully automatic control system that meets the highest pharmaceutical standards such as FDA, cGMP and GAMP.

Hervorragende Scalability

Sicher vom Labor zur Produktion

Niezawodne rozwiązania dzięki zintegrowanym systemom

Decydującym czynnikiem jest przetwarzanie – od mieszania wstępnego do pakowania – w procesie ciągłym. Niezbędne jest zintegrowane podejście do rozwiązywania procesów. Zapobiega ono niepożądanemu kontaktowi z tlenem, wilgocią i zarazkami w otoczeniu. Krótkie czasy przetwarzania w klimatyzowanych, chłodnych pomieszczeniach zapewniają wysoką jakość składników. Wysoki stopień automatyzacji procesu – zwłaszcza w zakresie oczyszczania i suszenia – zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność oraz umożliwia produkcję najróżniejszych podłoży na jednym systemie, zarówno w partiach kilkukilogramowych, jak i w skali tonowej. Na przykład proces Hosokawa Alpine do produkcji suchych podłoży do hodowli komórkowych stał się już dziś standardem przemysłowym i gwarancją wysokiej jakości podłoży.

Niezawodne rozwiązania dzięki zintegrowanym systemom

Decydującym czynnikiem jest przetwarzanie – od mieszania wstępnego do pakowania – w procesie ciągłym. Niezbędne jest zintegrowane podejście do rozwiązywania procesów. Zapobiega ono niepożądanemu kontaktowi z tlenem, wilgocią i zarazkami w otoczeniu. Krótkie czasy przetwarzania w klimatyzowanych, chłodnych pomieszczeniach zapewniają wysoką jakość składników. Wysoki stopień automatyzacji procesu – zwłaszcza w zakresie oczyszczania i suszenia – zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność oraz umożliwia produkcję najróżniejszych podłoży na jednym systemie, zarówno w partiach kilkukilogramowych, jak i w skali tonowej. Na przykład proces Hosokawa Alpine do produkcji suchych podłoży do hodowli komórkowych stał się już dziś standardem przemysłowym i gwarancją wysokiej jakości podłoży.

Komplettlösungen aus einer Hand

Perfekt aufeinander abgestimmte Anlagenkomponenten sind unsere Kernkompetenzen

Sie erhalten eine optimal abgestimmte und auf Ihre Anforderungen angepasste Anlage!

Übergreifenden Rezeptverwaltung über die gesamte Prozesskette und das Erstellen von Batchreports sind dabei problemlos möglich.

Weitere Vorteile:

 • Einfachere Bedienung
 • Besser abgestimmte Serviceleistungen
 • Verkürzte Downtimes
 • Einheitliche Dokumentation

 

Mit uns als Komplettanbieter verkürzt sich die Projektlaufzeit um ca. 10–30 % gegenüber Projekten bei denen Komponenten unterschiedlicher Anbieter aufeinander abgestimmt werden müssen.

Hermann Schmidt, Operations Director Pharma & Lab, Hosokawa Alpine

Von der Vormischung bis zur Verpackung

Zuverlässige Lösungen für Zellkulturmedien durch integrierte Systeme

Entscheidend ist die Verarbeitung – von der Vormischung bis zur Verpackung – in einem durchgängigen Prozess. Ein integrierter Ansatz zur Prozesslösung ist essenziell. Er verhindert den ungewollten Kontakt mit Sauerstoff, Feuchtigkeit und Keimen der Umgebung. Kurze Verarbeitungszeiten unter konditionierten, kühlen Bedingungen sichern die Qualität der Inhaltsstoffe. Ein hoher Automatisierungsgrad im Prozess – insbesondere bei Reinigung und Trocknung – schafft Sicherheit und Flexibilität und ermöglicht die Herstellung verschiedenster Medien auf einer Anlage, ganz gleich ob in Batchgrößen von wenigen Kilogramm oder im Tonnenmaßstab.

 

Der Hosokawa Alpine Prozess zur Herstellung von Trockenmedien für Zellkulturen ist schon heute zum Industriestandard geworden und ein Garant für hochwertige Medienqualität.
Die etablierten Produktionsprozesse bieten Sicherheitbei der Investition und Kunden können sich ganz auf ihr Produkt und die Formulierung konzentrieren,
ohne sich mit den Details der Anlage auseinandersetzen zu müssen.

Broszura Cell culture media

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.