Środki gaśnicze

Środki gaśnicze

Minerały jako wypełniacz stają się coraz ważniejsze.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego jest aktualnym tematem. Zwłaszcza halogenowe i bromowane środki ogniochronne są szkodliwe zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska, a większość z nich jest już zabroniona w Europie. Coraz częściej stosowane są mineralne dodatki zastępcze. Wodorotlenek glinu i wodorotlenek magnezu cieszą się największym popytem ze względu na swoje szczególne właściwości: substancje te, odszczepiając wodę, mają działanie chłodzące i rozrzedzające gazy – już w temperaturach poniżej 200°C. Te środki ogniochronne są stosowane jako ochrona budynków, w tworzywach sztucznych, urządzeniach elektronicznych i tekstyliach; wymagane są do tego różne stopnie rozdrobnienia i właściwości cząstek. Dodatkowym wyzwaniem jest zapewnienie, że produkty końcowe nie ulegną odbarwieniu na skutek ścierania się żelaza.

Specjalne rozkłady ziaren i struktura cząstek

dzięki drobnemu mieleniu i klasyfikacji

W zależności od zastosowania wymagane są określone rozkłady ziaren. Do uzyskania idealnego rozkładu wielkości ziarna stosowane są różne systemy mielenia ze zintegrowaną klasyfikacją:

  • młyn rolowo-misowy AWM Alpine dla stopni rozdrobnienia od d97 = 20 µm do d97 = 63 µm
  • młyny kulowe Alpine z klasyfikatorem TTD w obiegu dla stopni rozdrobnienia d97 < 8-10 µm
  • młyn do mielenia na mokro Alpine ANR dla stopni rozdrobnienia < d97 < 6 µm

Przy każdym rozkładzie ziarna ważne jest, aby jego krzywa była możliwie stroma, tzn. z niewielką ilością przeszkadzających drobin. W opisanych systemach mielenia jest to możliwe bez późniejszego odpylania.

Wolne od żelaza mielenie dzięki idealnej ochronie przed zużyciem naszych systemów zapobiega niepożądanym przebarwieniom produktu.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.