Kompaktory i prasy walcowe

Zagęszczanie proszku lub granulację na sucho za pomocą prasy walcowej (Kompaktora) pozwala na otrzymanie ziarnistych materiałów sypkich. Kompaktor jest również nazywany prasą walcową lub granulatorem na sucho. Jeśli jest używany do kruszenia, Kompaktor jest również nazywany młynem walcowym wysokiego ciśnienia.

Przez zagęszczanie rozumie się prasowanie proszku między dwoma zsynchronizowanymi, przeciwbieżnymi walcami. Siły adhezyjne między cząstkami produktu są wytwarzane pod wysokim ciśnieniem między rolkami. Jeśli zagęszczanie odbywa się wraz z kruszeniem, często oprócz zagęszczania mówi się o granulacji na sucho. Jeśli zrezygnuje się z kruszenia wtórnego, proces nazywa się brykietowaniem.

Hosokawa alpine compaction (dawniej hosokawa bepex)

W 2013 r. jednostka biznesowa Hosokawa Bepex zajmująca się kompaktacją została włączona do naszej jednostki biznesowej zajmującej się inżynierią przetwarzania form suchych i od tego czasu nosi nazwę Hoskoawa Alpine Compaction. Dawny biznes cukierniczy Hosokawa Bepex został przejęty przez Bühler Group w 2015 r.

Oczywiście nadal oferujemy usługi serwisowe dla maszyn Hosokawa Bepex. Nasi eksperci z przyjemnością udzielą Ci pomocy.

Kontakt z serwisem

Broszura Blueserv Compaction

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.