Kompaktory i prasy walcowe

Zagęszczanie proszku lub granulację na sucho za pomocą prasy walcowej (Kompaktora) pozwala na otrzymanie ziarnistych materiałów sypkich. Kompaktor jest również nazywany prasą walcową lub granulatorem na sucho. Jeśli jest używany do kruszenia, Kompaktor jest również nazywany młynem walcowym wysokiego ciśnienia.

Przez zagęszczanie rozumie się prasowanie proszku między dwoma zsynchronizowanymi, przeciwbieżnymi walcami. Siły adhezyjne między cząstkami produktu są wytwarzane pod wysokim ciśnieniem między rolkami. Jeśli zagęszczanie odbywa się wraz z kruszeniem, często oprócz zagęszczania mówi się o granulacji na sucho. Jeśli zrezygnuje się z kruszenia wtórnego, proces nazywa się brykietowaniem.

Broszura Blueserv Compaction

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.