Recykling materiałów kompozytowych

Mistrz separacji

w recyklingu materiałów kompozytowych

Recykling materiałów kompozytowych

Klasyfikacja oraz wyspecjalizowane urządzenia do dezintegracji kompozytów.

Wzmocnione tkaniną folie kompozytowe i węże, wieloskładnikowe materiały izolacyjne lub laminowane elementy formowane i wykładziny – wszystkie te tworzywa mają tę wspólną cechę, że składają się z różnych materiałów i dlatego w celu ekonomicznego recyklingu nie tylko muszą być rozdrabniane, lecz również poszczególne materiały muszą zostać oddzielone w możliwie najczystszy sposób. W zależności od budowy różne materiały są jednak bardzo trudne do oddzielenia od siebie. Rozkład i oddzielanie wymagają zatem wysoko wyspecjalizowanych maszyn i specjalistycznej wiedzy przy projektowaniu systemu.

Rozdrabnianie mechaniczne na sucho

W zależności od zachowania rozdzielającego materiałów i wymaganej czystości produktu końcowego, Hosokawa Alpine oferuje szeroki zakres konfiguracji systemów. Wspólne dla wszystkich systemów jest rozdrabnianie mechaniczne na sucho w celu rozdzielenia materiałów kompozytowych. Zależnie od rodzaju i wielkości materiału wsadowego, do rozdrabniania wstępnego stosuje się często gilotyny lub rozdrabniacze. Po młynach tnących z serii Rotoplex, które sprawdziły się w procesie roztwarzania, następują różne etapy klasyfikacji, w których materiały są oddzielane.
Dla uzyskania najwyższych stopni czystości można zainstalować specjalne maszyny i zorganizować dodatkowe etapy klasyfikacji, za pomocą których można oddzielić od materiału nośnikowego nawet najmniejsze pozostałości włókien. Oznacza to, że dostępny jest materiał nośnikowy, który jest praktycznie wolny od zanieczyszczeń.

Istniejące koncepcje ochrony przeciwwybuchowej filtrów i agregatów uzupełniają zakres dostawy.

Kompetencje w zakresie recyklingu materiałów kompozytowych:

  • Modułowa budowa systemu, w zależności od wymaganej czystości i materiału wsadowego
  • Specjalne maszyny do oddzielania drobnych pozostałości włókien od materiału nośnikowego
  • Długotrwale niezmienna jakość produktu przy niższych kosztach osobowych dzięki w pełni zautomatyzowanemu sterowaniu procesem
  • Długa żywotność maszyny dzięki stabilnej konstrukcji
  • Dostawca pełnego wyposażenia dla zakładów recyklingu materiałów kompozytowych, od mechanizmów wciągających i młynów po klasyfikatory i sita specjalne

Przykładowe wielkości systemu

Typy młyna Moc zainstalowana młyn Moc zainstalowana system Wydajność Wskaźnik odzysku PVC
urządzenie wciągające EZV
+ 50/63 Ro
+ 500 AFS
55 kW
+ 55 kW
ok. 185 kW ok. 250 kg/h do 85%
(w zależności od materiału)
Gilotyna
+ 50/80 Ro
+ 50/63 Ro
+ 800 AFS
15 kW
+ 75 kW
+ 75 kW
+ 75 kW
ok. 340 kW ca. 450 kg/h do 90%
(w zależności od materiału)
Przykłady możliwych wielkości systemu, inne wielkości dostępne.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.