ATR (Mielenie na sucho)

ATR (Mielenie na sucho)

 • Mielenie na sucho bardzo drobnych produktów o uziarnieniu do ok. 80% <2 µm i wysokiej powierzchni właściwej
 • Dwuścienna obudowa młyna umożliwiająca chłodzenie wodą
 • Młyn działa w trybie obiegowym z ultradrobnymi klasyfikatorami Hosokawa Alpine Turboplex

Pionowy młyn kulowy z mieszadłem składa się z cylindrycznej komory mielącej, która jest wypełniona kulkami mielącymi o średnicy kilku milimetrów. Stosunek ilości kulek mielących do produktu jest regulowany w taki sposób, aby przestrzenie pomiędzy kulkami mielącymi były wypełnione produktem. Ze względu na małe kulki mielące, wielkość cząstek podawanego materiału nie powinna przekraczać 100 µm. Wał mieszadła z ramionami zagłębia się w złoże materiału i kulek mielących i jest wprawiany w powolny ruch obrotowy przez przekładnię połączoną z silnikiem.

Prędkość obwodowa ramion mieszadła wynosi ok. 2,5 - 3 m/s. Przy tak niskich prędkościach energia wprowadzana przez mieszadło jest przenoszona głównie przez tarcie na złoże materiału. Ślimak wyrzutowy umieszczony w dolnej części młyna jednocześnie odbiera mieszaninę kulek mielących i produktu. Kulki mielące są oddzielane za pomocą przesiewacza i zawracane do młyna. Ze względu na wysokie wartości rozdrobnienia uzyskiwane w młynie, praktycznie wszystkie produkty mają silną tendencję do osadzania się i konieczne jest dodanie środka wspomagającego mielenie.

 • Najwyższe wartości stopnia rozdrobnienia do 90% < 2 µm z dalszym stopniem klasyfikacji
 • Wysoka wydajność w stosunku do wielkości maszyny, ok. 200 kW/m³ kuli.
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Mielenie bez żelaza, wysoki stopień białości
 • Niska prędkość obwodowa, optymalne wykorzystanie energii, wyjątkowo niezawodna praca
 • Niskie zużycie mielników, niskie koszty eksploatacji
 • Wyjątkowo długa żywotność wykładziny, niskie koszty konserwacji

Typowymi zastosowaniami młynów ATR są wypełniacze mineralne, surowce glazurnicze i twarde materiały niemineralne. Przykłady: wapień, kwarc, piasek cyrkonowy, talk, barwniki ceramiczne i fryty, dwutlenek tytanu, itp.

 • Minerały: Młyn służy do ultradrobnego rozdrabniania wypełniaczy mineralnych lub surowców szklarskich. W tym przypadku stosowane są kulki mielące z tlenku glinu o średnicy 4 mm. Młyn jest wyłożony tlenkiem glinu, a ramiona mieszadła są chronione za pomocą końcówek z tlenku glinu, aby zminimalizować zużycie i utrzymać stopień białości wypełniaczy na jak najwyższym poziomie. Produkt końcowy jest wytwarzany w dalszym obwodzie klasyfikującym z zastosowaniem klasyfikatora powietrznego Turboplex ATP lub klasyfikatora powietrznego turbo-twin TTC, przy czym materiał gruboziarnisty jest zawracany do młyna przez kosz wagowy. Odprowadzany materiał drobnoziarnisty jest stale zastępowany przez nowy materiał wsadowy.

 • Degradacja  skrobi: Podczas pieczenia bułek korzystne jest, gdy ciasto ma wysoką zdolność absorpcji wody Ilość wody wchłoniętej przez skrobię zawartą w mące pszennej może być zwiększona o 20%, jeśli mąka jest naprężona podczas przechodzenia przez ATR. W tym przypadku można pominąć etap klasyfikacji zewnętrznej. Młyn jest wypełniony kulkami mielącymi wykonanymi ze stali specjalnej do tego zastosowania i nie jest wykładany, jedynie ramiona mieszadła są zabezpieczone przed zużyciem poprzez utwardzenie. Płaszcz młyna jest chłodzony wodą, a kulki mielące są chłodzone powietrzem po oddzieleniu ich od mąki, a przed powrotem do młyna. Jest to konieczne w celu utrzymania temperatury mąki poniżej 50° C.

 • W zależności od rodzaju produktu stosuje się tlenek glinu lub inne materiały odporne na ścieranie. Kulki mielące o średnicy od 2 mm do 5 mm gwarantują maksymalną intensywność energii i efektywne powiększenie powierzchni w produkcie końcowym.
 • Produkt może być powlekany podczas mielenia, co sprawia, że normalnie wymagany środek wspomagający mielenie staje się zbędny.
Broszura ATR

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.