Energooszczędne mielenie

Maksymalna miałkość

Przemiał gumy

Jeden materiał - dwa rozwiązania

Nie ma znaczenia, czy chodzi o opony, czy o gumę techniczną z produkcji: Klienci z różnorodnych branż korzystają z urządzeń Hosokawa Alpine do mielenia gumy kriogenicznego i w temperaturze otoczenia dla uzyskania maksymalnej miałkości. Zadanie to stawia szczególne wymagania maszynom i urządzeniom. Dlatego niezwykle ważna jest warstwa powlekająca narzędzia do mielenia, ponieważ, z powodu wypełniaczy znajdujących się w gumie, mogą się one szybciej zużywać, co może prowadzić do przestojów maszyny. Firma Hosokawa Alpine opracowała w tym celu specjalne rozwiązania do przemiału zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Ponieważ drobno zmielona guma jest bardzo elastyczna, jest trudna do przesiewania. Komplikuje to proces przesiewania i wymaga specjalnych rozwiązań, zwłaszcza w przypadku ziaren o wielkości < 180 µm. Pomoc zapewni tutaj klasyfikator powietrzny Stratoplex ASP II, która oferuje separację bardzo drobnej frakcji (np. 75 µm, 125 µm, 180 µm ...) z mielonego materiału. W przypadku grubszych frakcji w instalacji rozdrabniającej w temperaturze otoczenia zastosowanie znajduje sito odśrodkowe.

 • Energooszczędne mielenie
 • Rozwiązania w zakresie mielenia gumy kriogenicznego i w temperaturze otoczenia
 • Przemiał i frakcjonowanie od jednego producenta

Przemiał na ciepło (przemiał w temperaturze otoczenia)

Nowe technologie przemiału gumy

W przypadku mielenia na ciepło materiał wsadowy jest mielony wskutek działania ciśnienie i naprężeń ścinających. W Hosokawa Alpine otrzymujesz wysokiej jakości maszyny do mielenia gumy w temperaturze otoczenia, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo systemu i produktu. Dzięki naszemu kompleksowemu know-how oferujemy Państwu indywidualne technologie procesowe gwarantujące optymalne rozwiązania.

Cechy i korzyści mielenia w temperaturze otoczenia:

 • Ostateczny stopień rozdrobnienia łatwo osiągalne dzięki zastosowaniu przesiewacza liniowego
 • Bez nadziarna dzięki procesowi o zamkniętym obiegu
 • Drobny proszek o bardzo dobrej sypkości i dobrej jakości powierzchni
Rozwiązania w zakresie mielenia w temperaturze otoczenia za pomocą młyna Hosokawa Alpine Rubber Powder Mill

Młyn Hosokawa Alpine Rubber Powder Mill (RP) miele i przesiewa w sposób ciągły. Może przetwarzać wszystkie gatunki gumy wulkanizowanej o twardości większej niż 45 stopni w skali Shore’a. Ponieważ przy zastosowaniu tej technologii mielenia nie jest konieczne chłodzenie (temperatura procesu 60-85°C), zużycie energii pozostaje bardzo niskie. Narzędzia mielące mają wolno obracające się tarcze i są ciche podczas pracy. Proces mielenia i przesiewania odbywa się w obiegu zamkniętym, bez nadziaren. Do przesiewania stosuje się specjalnie opracowane sito, w którym można szybko zmienić siatkę zależnie od rodzaju zastosowania/wymagań.

 • Aktywny proszek gumowy o wielkości od 100 - 1000 μm o bardzo dużej powierzchni
 • Zredukowane koszty materiałów
 • Doskonałe zmieszanie aktywnego proszku gumowego
 • Skrócona wulkanizacja
 • Domieszka do 80% w produkcji TPE
< 100 μm 12%
< 160 μm 24%
< 250 μm 40%
< 315 μm 52%
< 400 μm 67%
< 500 μm 82%
< 630 μm 98%
RP 500 RP 600
Przepustowość (kg/h) do 300 do 400
Temperatura procesu 60–85 °C 60–85 °C

Mielenie na zimno (mielenie kriogeniczne)

Znajdź optymalne rozwiązanie do przemiału gumy

Materiał wsadowy jest schładzany do temperatury zeszklenia za pomocą ciekłego azotu. Specjalnie opracowany młyn palcowy Contraplex CW II w połączeniu z naszym klasyfikatorem Stratoplex ASP II gwarantuje innowacyjne technologie z jednego źródła, zapewniające uzyskanie najwyższej jakości w procesie przemiału gumy.

Cechy i korzyści mielenia kriogenicznego:

 • Frakcje poniżej 125 μm o wysokim uzysku i bardzo niskiej zawartości nadziarna
 • Drobny proszek o bardzo dobrej sypkości
 • Klasyfikacja różnych frakcji za pomocą klasyfikatora powietrznego Alpine Stratoplex ASP II
 • Drobny proszek z cząsteczkami w kształcie sześcianu i o gładkiej powierzchni
Kriogeniczne mielenie gumy za pomocą Contraplex CW II i Stratoplex ASP II

Młyn Contraplex CW II to młyn palcowy z dwiema tarczami trzpieniowymi. Dzięki pracy przeciwbieżnej możliwe jest osiągnięcie znacznie wyższych prędkości względnych. Największa prędkość względna występuje w skrajnych rzędach trzpieni i może wynosić do 250 m/s. Stopień rozdrobnienia można regulować poprzez zmianę prędkości obrotowej tarcz trzpieniowych.

 • Duża prędkość względna do mielenia zapewniającego wysoki stopień rozdrobnienia

W zależności od zastosowania i rynku, czasami wymagane są drobniejsze frakcje (np. < 180 μm, < 125 μm). Ponieważ nie jest możliwe ekonomiczne zmielenie granulatu gumowego na jeszcze drobniejszy, po zmieleniu kriogenicznym należy odseparować drobniejszy produkt (frakcję). Do takich zastosowań idealny okazał się klasyfikator Alpine Stratoplex ASP II pod względem wydajności, efektywności i kosztów inwestycji.

 • Standardowy klasyfikator o dużej przepustowości w zakresie separacji drobno- i średniodrobnoziarnistej od d95 = 75 do 180 µm
 • Duży uzysk frakcji drobnej przy dużej skuteczności oddzielania i wysokim poziomie przepustowości
 • Niskie zużycie energii
CW II 250 CW II 400 CW II 630 CW II 800 ASP II 315 ASP II 400
Przepustowość (kg/h) 200 500 900 1400 800 1500
Temperatura procesu W temperaturze
zeszklenia
W temperaturze
zeszklenia
W temperaturze
zeszklenia
W temperaturze
zeszklenia
W temperaturze
otoczenia
W temperaturze
otoczenia
< 100 μm 31 %
< 125 μm (120 mesh) 41 %
< 160 μm 60 %
< 180 μm (80 mesh) 68 %
< 200 μm 76 %
< 300 μm 91 %
< 425 μm (40 mesh) 96 %

Zdefiniuj swój proces

Schematyczne przedstawienie mielenia kriogenicznego

1  Jednostka dozująca   2  Spirala chłodząca 3  Młyn palcowy Hosokawa Alpine Contraplex CW II    4 System filtrów

Brochure Grinding of Rubber

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.