Recykling profili plastikowych

Świetne rozwiązanie

do wyprasek plastikowych

Recykling profili plastikowych

Ekonomiczne rozdrabnianie wyrobów wtryskowych, rozdmuchowych, części kształtowanych termicznie i artykułów o dużej objętości.

Wymagania dotyczące przemielenia elementów formowanych wtryskowo, z rozdmuchem lub głęboko tłoczonych są wielorakie. Podczas gdy elementy formowane z rozdmuchem muszą ze względów procesowych zostać przemielone częściowo jeszcze na gorąco, w przypadku elementów formowanych wtryskowo lub głęboko tłoczonych zasadnicza kwestia jest inna. Centralną rolę odgrywa tutaj możliwość utrzymania systemów w czystości, jak również bezpieczny odbiór materiałów w przypadku elementów wielkogabarytowych.

Wspólne dla nich wszystkich jest to, że zamknięty cykl materiałowy staje się coraz ważniejszy, ponieważ cenne surowce mogą być zastąpione przez starannie przetworzony materiał zmielony. Ma to zarówno sens ekonomiczny, jak i jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Aby można było bezproblemowo z powrotem wprowadzić do procesu produkcyjnego zmielony materiał, produkt końcowy i system muszą spełniać różne wymagania:

 • Jednorodny i bezpyłowy materiał zmielony
 • Zachowanie właściwości materiałowych
 • Naładowanie elektrostatyczne
 • Różna możliwość zmielenia

Inteligentne rozwiązanie

Nawet kłopotliwe produkty (duża objętość, duża masa, nieporęczne kształty) mogą być poddane recyklingowi przy użyciu odpowiednich systemów. Postępowanie polega na połączeniu odpowiednich dla danego zadania komponentów i ich szczegółowych rozwiązań dostosowanych do wymagań rynku, np:

 • Proste i bezpieczne podawanie materiału wsadowego: pojedynczo lub w wiązkach dzięki indywidualnemu projektowi sytuacji zadaniowej
 • Indywidualne rozwiązania, takie jak doprowadzanie wody lub zimnego powietrza
 • Koncepcje ochrony przeciwwybuchowej filtrów i agregatów
 • Systemy odpylania produktów
 • W pełni zautomatyzowane sterowanie procesem
 • Delikatne przetwarzanie materiału
 • Konstrukcja systemu oszczędzająca miejsce
 • Łatwe i dokładne czyszczenie
 • Długa żywotność

Polyplex PPC to najnowsze osiągnięcie firmy Hosokawa Alpine w zakresie recyklingu kształtek z tworzyw sztucznych. Łączy ono w jednej maszynie właściwości samodozujące rozdrabniacza i stopnie rozdrobnienia produktu w młynie tnącym. Polyplex został zmontowany po raz pierwszy w MG Plast i zoptymalizowany zgodnie z wymaganiami klienta. Przeczytaj Studium przypadku dotyczące pierwszego użycia młyna tnąco-rozdrabniającego nowej generacji.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.