Minimalne czasy czyszczenia

Energooszczędne procesy

Efektywne przetwarzanie farb proszkowych

Mielenie, zagęszczanie i recykling

Farby proszkowe są bezrozpuszczalnikowymi materiałami powłokowymi, które stosuje się do wysokowartościowego przemysłowego pokrywania powierzchni. Do ich produkcji klienci oczekują kompaktowego, zajmującego niewiele miejsca i łatwego w utrzymaniu systemu, który można łatwo czyścić. Równie ważna jest ochrona przed zużyciem i możliwie jak największa energooszczędność procesu. Produkt końcowy musi być stabilnym, bezpyłowym granulatem o docelowym rozkładzie wielkości cząstek. Maszyny i systemy firmy Hosokawa Alpine doskonale spełniają te wymagania klientów.

Podstawowa zasada działania procesu przetwarzania farb proszkowych pozostała w dużej mierze niezmieniona od lat 1960-tych XX wieku. Nasza technologa mielenia i przetwarzania była jednak stale optymalizowana, a tym samym stale wzrastały wymogi jakościowe.

Typowe produkty do malowania proszkowego

 • Epoksydowa farba proszkowa
 • Poliuretanowa farba proszkowa
 • Poliestrowa farba proszkowa (TGIC i bez TGIC)
 • Hybrydowa farba proszkowa
 • Akrylowa farba proszkowa
 • Ultracienkowarstwowa farba proszkowa

Mielenie farb proszkowych za pomocą młynów klasyfikacyjnych z serii ACM

Młyny klasyfikacyjne ACM zostały opracowane w celu spełnienia wyrażanych często wymagań dotyczących minimalnych czasów czyszczenia w produkcji farb proszkowych. ACM EC (Easy Clean) i ACM EC-CL (Classifier Direct Drive) zostały zaprojektowane właśnie do takich zastosowań. Dzięki użyciu nowych elementów udarowych E3 Beater można osiąga się wzrost wydajności nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi młynami klasyfikacyjnymi ACM. W wyniku oszczędności energii koszty produkcji są zredukowane do minimum.

 • Dla wymagających produktów specjalnych: wysokowydajny klasyfikator cyklonowy (HECC) bezproblemowo przełącza się pomiędzy trybem cyklonowym i pracą klasyfikatora
 • Do odpylania farb proszkowych zawierających dwutlenek tytanu: ultradokładny klasyfikator TSP zapewnia najwyższą ostrość separacji i dokładne czyszczenie
 • Zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia energii: dzięki nowym elementom udarowym ACM (E3 Beater).
 • Do projektowania systemów bezciśnieniowych: Seria ACM NEX

 

Nawiąż kontakt teraz

 

Dowiedz się więcej: Studium przypadku – produkcja farb proszkowych przy użyciu elementów udarowych E3 Beater w firmie Karl Bubenhofer AG

 

Zestawienie czynników wpływających na wydajność

ACM 5 10/15 20/25 30/40 60/75
Nom. przepływ powietrza [Nm³/min] (5,5)/8,5 (15)/22,5 (30)/37,5 (45)/60 (90)/112,5
Moc napędu wirnika [kW] 3/5,5 15 22 37 55
Przepustowość nominalna [kg/h] Wsad / 140 375 625 1000 1875
Większe systemy dostępne na zamówienie.

 • Ponad 700 systemów zainstalowanych na całym świecie
 • „Easy Clean”: Szczególnie nadaje się do przypadku częstej zmiany produktów
 • Przetwarzanie dla szerokiego zakresu właściwości farb proszkowych
 • Zagęszczanie drobnego pyłu: możliwość recyklingu in-line

System ACM do przygotowania farb proszkowych

z klasyfikatorem cyklonowym (opcjonalnie) i oddzielaczem cyklonowym

ACM EC-CL

dla bardzo łatwego czyszczenia

ACM EC (Easy Clean) został opracowany, aby sprostać wymaganiom dotyczącym minimalnego czasu czyszczenia. Obudowa młyna jest wykonana jako system dwukomorowy. Oznacza to, że 70% elementów wyposażenia młyna można łatwo zdemontować bez użycia narzędzi.

Zalety nowej konstrukcji:

 • Szczególnie przydatna w przypadku częstej zmiany produktów
 • Czyszczenie trzy razy szybsze niż w przypadku porównywalnych młynów lub starszych modeli
 • Wysoki poziom dostępności instalacji
 • Energooszczędność
 • Monitorowanie stanu maszyn
 • Płukanie i chłodzenie szczeliny klasyfikatora
 • Elementy młyna chłodzone powietrzem
 • Automatyczne urządzenie obracające pokrywę
 • Niski poziom hałasu

 

Nawiąż kontakt teraz

Bijak E3: Zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia energii

dzięki nowym elementom udarowym ACM

Użycie nowych elementów udarowych E3 Beater pozwala na wzrost wydajności nawet o 20% w porównaniu z obecnymi młynami klasyfikacyjnymi ACM. W wyniku oszczędności energii można znacznie obniżyć koszty produkcji.

Geometria elementu udarowego E3 dwukrotnie zwiększa efektywność procesu rozdrabniania, ponieważ oprócz intensywności naprężeń zoptymalizowana została również ich częstotliwość. Ponieważ zminimalizowany został przepływ stagnacyjny do wewnątrz, który hamuje wydajność, optymalne jest wykorzystanie energii przez elementy udarowe. Efekt:
zmniejszone jednostkowe zużycie energii.

 • Możliwość zwiększenia przepustowości nawet o 20%
 • Niska zawartość frakcji drobnej
 • Redukcja nadziarna
 • Mniejsze zużycie energii
 • Redukcja hałasu
 • Ochrona przed zużyciem

Wystarczy modernizacja!

Posiadasz już młyn klasyfikacyjny ACM firmy Hosokawa Alpine do produkcji farb proszkowych? Więc możesz go po prostu tylko zmodernizować! Inwestycja w bijak E3 często amortyzuje się już w ciągu jednego roku. Prosimy o kontakt z naszym serwisem BLUESERV.

Klasyfikator cyklonowy do skutecznego odpylania

łatwa i elastyczna zmiana

Klasyfikator cyklonowy Alpine HECC

Nowa generacja wysokowydajnych klasyfikatorów cyklonowych (HECC) łączy w sobie najwyższy uzysk materiału gruboziarnistego przy efektywnym odpylaniu w trybie klasyfikacji i zoptymalizowane wskaźniki separacji w trybie cyklonowym.

Zalety nowej konstrukcji

 • Zautomatyzowany mechanizm podnosząco-obracający
 • Łatwe przełączanie pomiędzy pracą klasyfikatora i trybem cyklonowym
 • Brak wbudowanych elementów, dzięki czemu proste i szybkie czyszczenie

Zalety klasyfikatora cyklonowego w działaniu

 • Bezstopniowa redukcja zawartości drobnych cząstek
 • Wąski rozkład wielkości cząstek
 • Wysoka ostrość separacji

Ultracienkowarstwowa farba proszkowa za pomocą młyna przeciwstrumieniowego ze złożem fluidalnym AFG

Zmniejszone zużycie energii, zwiększona wydajność systemu

Dzięki młynowi przeciwstrumieniowemu ze złożem fluidalnym AFG można uzyskać niezwykle precyzyjny i jednolity rozkład wielkości cząstek dla ultracienkowarstwowa farba proszkowa o d50 < 10 µm i d90 < 20 µm. Produkcja na takim poziomie rozdrobnienia w młynie strumieniowym AFG pozwala spełnić wymagania stale rozwijającej się technologii powlekania powierzchni. Dzięki ultracienkiej powłoce proszkowej można nakładać cieńsze warstwy proszku z całkowicie zamkniętymi i jednolitymi powłokami oraz przy niższych temperaturach utwardzania. Prowadzi to do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów energii.

Zestawienie wszystkich korzyści

 • Do cienkowarstwowych powłok proszkowych (20–30 µm)
 • Do produktów wrażliwych na wpływ temperatury
 • Maksymalna redukcja drobnego pyłu poniżej 10 µm < 2%
 • Gęsty rozkład wielkości cząstek: d50 <10 µm / d99 <20 µm
 • Łatwe czyszczenie
 • Wysoki uzysk
 • Brak wzrostu temperatury
 • Brak konieczności stosowania tarcz mielących
 • Niskie koszty utrzymania

Ultradokładny klasyfikator dla najwyższej jakości odpylania

do farb proszkowych zawierających dwutlenek tytanu

Klasyfikator powietrzny Alpine TSP

Klasyfikator powietrzny TSP został specjalnie zaprojektowany do wymagających zadań klasyfikacji. Oprócz maksymalnej ostrości separacji, w centrum uwagi znalazły się takie aspekty jak obsługa, bezpieczeństwo oraz koszty eksploatacji i instalacji.

Zestawienie wszystkich korzyści

 • Krytyczna zawartość ultradrobnych cząstek < 10 µm wynosi < 1% po klasyfikacji za pomocą klasyfikatora powietrznego TSP
 • Prowadzenie produktu bez mieszania wstecznego zapewnia wysoką jakość odpylania
 • Podnoszona obudowa zapewnia optymalny dostęp

 • Łatwe i szybkie czyszczenie podczas wymiany produktu minimalizuje okresy przestoju
 • Szczególnie nadaje się do klasyfikacji tonerów i pigmentów, jak również do odpylania farb proszkowych zawierających dwutlenek tytanu
 • Najwyższa ostrość separacji

ACM NEX

z innowacyjną koncepcją ochrony do produkcji farb proszkowych

Nowe młyny klasyfikacyjne serii ACM NEX oferują liczne korzyści płynące z uproszczonej konstrukcji – i są przy tym zgodne z dyrektywą ATEX oraz przetestowane pod kątem ochrony przeciwwybuchowej. Wyjątkowość tej koncepcji: bezciśnieniowa konstrukcja dzięki unikaniu czynnych źródeł zapłonu. Eliminuje to potrzebę stosowania elementów systemu odpornych na wstrząsy ciśnieniowe oraz ich corocznej konserwacji i kontroli.  Umożliwia to jeszcze bardziej kompaktową instalację i obsługę poszczególnych komponentów systemu, co z kolei prowadzi do skrócenia czasu czyszczenia

Najważniejsze korzyści:

 • Bezciśnieniowa konstrukcja dzięki unikaniu czynnych źródeł zapłonu
 • Zgodność z ATEX i kontrola pod kątem ochrony przeciwwybuchowej
 • Sprawdzone przez europejski organ certyfikujący Bureau Veritas: możliwość stosowania do standardowych i akrylowych farb proszkowych
 • Mniejsze nakłady na przeglądy i konserwację
 • Łatwe czyszczenie i minimalny czas przestoju
 • Kompaktowa instalacja
 • Wysoka efektywność pod względem kosztów

 

Nawiąż kontakt teraz

Zagęszczanie i granulowanie farby proszkowej

Dla zwiększenia efektywności produkcji

Drobny pył, który powstaje podczas produkcji farby proszkowej, może być dalej przetwarzany za pomocą technologii zagęszczania. Zagęszczanie farby proszkowej na prasach walcowych może umożliwić dalszy proces obróbki drobnego pyłu. Proces ten, zwany recyklingiem inline (w obrębie linii produkcyjnej) lub offline (poza linią), zmniejsza ilość odrzutów i tym samym zwiększa wydajność produkcji.

Proces zagęszczania: granulacja na sucho – od proszku do granulek lub wiórków

 • Zagęszczanie proszku przez dwa przeciwbieżnie obracające się walce
 • Aglomeracja zachodzi dzięki wiązaniu cząsteczek pod wpływem nacisku mechanicznego
Procedura: Zagęszczanie + granulacja (rozdrabnianie) + przesiewanie

Prasa walcowa jest przeznaczona do zagęszczania. Drobny pył zgromadzony w workach Big Bag można doprowadzać w trybie offline lub bezpośrednio w trybie inline z filtra pyłu resztkowego do leja zasypowego prasy walcowej. Mieszadło lub dysze wibracyjne nad ślimakiem dozującym zapobiegają zbrylaniu się drobnego pyłu. Poziomy przenośnik ślimakowy można wyposażyć w podciśnieniowy system wentylacyjny, aby zwiększyć wydajność ślimaka i przepustowość prasy walcowej. Materiał jest zagęszczany do postaci płatków przez dwa przeciwbieżne walce pod naciskiem mechanicznym.  Po zagęszczeniu materiał jest rozdrabniany przez kruszarki walcowe do pożądanej wielkości płatków lub granulatu, a następnie doprowadzany bezpośrednio do procesu mielenia lub do worków Big-Bag do dalszego przetwarzania w wytłaczarce.

W zależności od materiału wsadowego i jego uziarnienia można osiągnąć wydajność prasy walcowej ARC serii L lub K między 80 a 150 kg/h.

 

1  Big-Bag  2  Filtr pyłu resztkowego  3  Zagęszczarka  4  Młyn
5  Wytłaczarka

Zastosowanie technologii zagęszczania - zalety

 • Zrównoważony rozwój dzięki wbudowanemu recyklingowi drobnego pyłu
 • Większa gęstość nasypowa
 • Stabilny, bezpyłowy granulat o docelowym rozkładzie wielkości cząstek
 • Bez dalszej obróbki
 • Zwiększanie wydajności
 • Minimalizacja kosztów odpadów
Broszura Powder coating
Broszura ACM E3 Beater

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.