Minimalne czasy czyszczenia

Energooszczędne procesy

Efektywne przetwarzanie farb proszkowych

Mielenie, zagęszczanie i granulowanie

Farby proszkowe są bezrozpuszczalnikowymi materiałami powłokowymi, które stosuje się do wysokowartościowego przemysłowego pokrywania powierzchni. Do ich produkcji klienci oczekują kompaktowego, zajmującego niewiele miejsca i łatwego w utrzymaniu systemu, który można łatwo czyścić. Równie ważna jest ochrona przed zużyciem i możliwie jak największa energooszczędność procesu. Produkt końcowy musi być stabilnym, bezpyłowym granulatem o docelowym rozkładzie wielkości cząstek. Maszyny i systemy firmy Hosokawa Alpine doskonale spełniają te wymagania klientów.

Podstawowa zasada działania procesu przetwarzania farb proszkowych pozostała w dużej mierze niezmieniona od lat 1960-tych XX wieku. Nasza technologa mielenia i przetwarzania była jednak stale optymalizowana, a tym samym stale wzrastały wymogi jakościowe.

Typowe produkty do malowania proszkowego

 • Epoksydowa farba proszkowa
 • Poliuretanowa farba proszkowa
 • Poliestrowa farba proszkowa (TGIC i bez TGIC)
 • Hybrydowa farba proszkowa
 • Akrylowa farba proszkowa
 • Powlekanie rur

Mielenie farb proszkowych za pomocą młynów klasyfikacyjnych z serii ACM

Młyny klasyfikacyjne ACM zostały opracowane w celu spełnienia wyrażanych często wymagań dotyczących minimalnych czasów czyszczenia w produkcji farb proszkowych. ACM EC (Easy Clean) i ACM EC-CL (Classifier Direct Drive) zostały zaprojektowane właśnie do takich zastosowań. Dzięki użyciu nowych elementów udarowych E3 Beater można osiąga się wzrost wydajności nawet o 20% w porównaniu z istniejącymi młynami klasyfikacyjnymi ACM. W wyniku oszczędności energii koszty produkcji są zredukowane do minimum.

 • Dla wymagających produktów specjalnych: wysokowydajny klasyfikator cyklonowy (HECC) bezproblemowo przełącza się pomiędzy trybem cyklonowym i pracą klasyfikatora
 • Do odpylania farb proszkowych zawierających dwutlenek tytanu: ultradokładny klasyfikator TSP zapewnia najwyższą ostrość separacji i dokładne czyszczenie
 • Zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia energii: dzięki nowym elementom udarowym ACM (E3 Beater).

 

Nawiąż kontakt teraz

 

Dowiedz się więcej: Studium przypadku – produkcja farb proszkowych przy użyciu elementów udarowych E3 Beater w firmie Karl Bubenhofer AG

 

Zestawienie czynników wpływających na wydajność

ACM 2/5 10/15 20/25 30/40 60/75
Nom. przepływ powietrza [Nm³/min] (5,5)/8,5 (15)/22,5 (30)/37,5 (45)/60 (90)/112,5
Moc napędu wirnika [kW] 3/5,5 15 22 37 55
Przepustowość nominalna [kg/h] Wsad / 140 375 625 1000 1875
Większe systemy dostępne na zamówienie.

 • Ponad 600 systemów zainstalowanych na całym świecie
 • „Easy Clean”: Szczególnie nadaje się do przypadku częstej zmiany produktów
 • Przetwarzanie dla szerokiego zakresu właściwości farb proszkowych
 • Zagęszczanie drobnego pyłu: możliwość recyklingu IN-Line

System ACM do przygotowania farb proszkowych

z klasyfikatorem cyklonowym (opcjonalnie) i oddzielaczem cyklonowym

ACM EC-CL

dla bardzo łatwego czyszczenia

ACM EC (Easy Clean) został opracowany, aby sprostać wymaganiom dotyczącym minimalnego czasu czyszczenia. Obudowa młyna jest wykonana jako system dwukomorowy. Oznacza to, że 70% elementów wyposażenia młyna można łatwo zdemontować bez użycia narzędzi.

Zalety nowej konstrukcji:

 • Łatwa i szybka wymiana czyszczonych elementów wyposażenia młyna
 • 80% oszczędności czasu podczas czyszczenia
 • Maks. dostępność
 • Strefa chłodzenia zmniejszająca przyczepność produktu
 • Redukcja hałasu

 

Nawiąż kontakt teraz

Bijak E3: Zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia energii

dzięki nowym elementom udarowym ACM

Użycie nowych elementów udarowych E3 Beater pozwala na wzrost wydajności nawet o 30% w porównaniu z obecnymi młynami klasyfikacyjnymi ACM. W wyniku oszczędności energii można znacznie obniżyć koszty produkcji.

Geometria elementu udarowego E3 dwukrotnie zwiększa efektywność procesu rozdrabniania, ponieważ oprócz intensywności naprężeń zoptymalizowana została również ich częstotliwość. Ponieważ zminimalizowany został przepływ stagnacyjny do wewnątrz, który hamuje wydajność, optymalne jest wykorzystanie energii przez elementy udarowe. Efekt:
zmniejszone jednostkowe zużycie energii.

 • Możliwość zwiększenia przepustowości nawet o 30%
 • Niska zawartość frakcji drobnej
 • Mniejsze zużycie energii
 • Redukcja hałasu
 • Ochrona przed zużyciem

Wystarczy modernizacja!

Posiadasz już młyn klasyfikacyjny ACM firmy Hosokawa Alpine do produkcji farb proszkowych? Więc możesz go po prostu tylko zmodernizować! Inwestycja w bijak E3 często amortyzuje się już w ciągu jednego roku. Prosimy o kontakt z naszym serwisem BLUESERV.

Klasyfikator cyklonowy do skutecznego odpylania

łatwa i elastyczna zmiana

Klasyfikator cyklonowy Alpine HECC

Nowa generacja wysokowydajnych klasyfikatorów cyklonowych (HECC) łączy w sobie najwyższy uzysk materiału gruboziarnistego przy efektywnym odpylaniu w trybie klasyfikacji i zoptymalizowane wskaźniki separacji w trybie cyklonowym.

Zalety nowej konstrukcji

 • Zautomatyzowany mechanizm podnosząco-obracający
 • Łatwe przełączanie pomiędzy pracą klasyfikatora i trybem cyklonowym
 • Brak wbudowanych elementów, dzięki czemu proste i szybkie czyszczenie

Zalety klasyfikatora cyklonowego w działaniu

 • Bezstopniowa redukcja zawartości drobnych cząstek
 • Wąski rozkład wielkości cząstek
 • Wysoka ostrość separacji

Ultradokładny klasyfikator dla najwyższej jakości odpylania

do farb proszkowych zawierających dwutlenek tytanu

Klasyfikator powietrzny Alpine TSP

Klasyfikator powietrzny TSP został specjalnie zaprojektowany do wymagających zadań klasyfikacji. Oprócz maksymalnej ostrości separacji, w centrum uwagi znalazły się takie aspekty jak obsługa, bezpieczeństwo oraz koszty eksploatacji i instalacji.

Zestawienie wszystkich korzyści

 • Krytyczna zawartość ultradrobnych cząstek < 10 µm wynosi < 1% po klasyfikacji za pomocą klasyfikatora powietrznego TSP
 • Prowadzenie produktu bez mieszania wstecznego zapewnia wysoką jakość odpylania
 • Podnoszona obudowa zapewnia optymalny dostęp

 • Łatwe i szybkie czyszczenie podczas wymiany produktu minimalizuje okresy przestoju
 • Szczególnie nadaje się do klasyfikacji tonerów i pigmentów, jak również do odpylania farb proszkowych zawierających dwutlenek tytanu
 • Najwyższa ostrość separacji

ACM 5 NEX

z innowacyjną koncepcją ochrony do produkcji farb proszkowych w małych partiach

Nowy młyn klasyfikacyjny ACM 5 NEX oferuje liczne korzyści płynące z uproszczonej konstrukcji - i jest przy tym zgodny z ATEX i skontrolowany pod kątem ochrony przeciwwybuchowej.

 • Bezciśnieniowa konstrukcja dzięki unikaniu czynnych źródeł zapłonu
 • Zgodność z ATEX i kontrola pod kątem ochrony przeciwwybuchowej
 • Sprawdzone przez europejski organ certyfikujący Bureau Veritas: brak zapłonu w przypadku standardowych farb proszkowych
 • Mniejsze nakłady na przeglądy i konserwację
 • Łatwe czyszczenie i minimalny czas przestoju
 • Kompaktowa instalacja
 • Wysoka efektywność pod względem kosztów

 

Nawiąż kontakt teraz

Zagęszczanie i granulowanie farby proszkowej

Dla zwiększenia efektywności produkcji

Drobny pył, który powstaje podczas produkcji farby proszkowej, może być dalej przetwarzany za pomocą technologii zagęszczania. Zagęszczanie farby proszkowej na prasach walcowych może umożliwić dalszy proces obróbki drobnego pyłu. Ten tak zwany recykling IN-line zmniejsza ilość odrzutów i tym samym zwiększa wydajność produkcji.

Proces zagęszczania: Granulacja na sucho: Od proszku do granulatu

 • Zagęszczanie proszku przez dwa przeciwbieżnie obracające się walce
 • Aglomeracja zachodzi dzięki wiązaniu cząsteczek pod wpływem nacisku mechanicznego
Procedura: Zagęszczanie + granulacja (rozdrabnianie) + przesiewanie

Zagęszczarka jest przeznaczona do zagęszczania. Podczas procesu zagęszczania uzyskuje się wysoką gęstość nasypową bez powstawania twardych cząstek.

Drobny pył zgromadzony w workach Big Bag można doprowadzać w trybie offline lub bezpośrednio w trybie inline z filtra pyłu resztkowego do leja zasypowego zagęszczarki. Mieszadło lub dysze wibracyjne nad ślimakiem dozującym zapobiegają zbrylaniu się drobnego pyłu.Poziomy przenośnik ślimakowy można wyposażyć w podciśnieniowy system wentylacyjny, aby zwiększyć wydajność ślimaka i przepustowość zagęszczarki. Materiał jest zagęszczany w płatki w szczelinie między walcami zagęszczarki. Po zagęszczeniu materiał jest rozdrabniany przez kruszarki walcowe do pożądanej wielkości płatków lub granulatu, a następnie doprowadzany bezpośrednio do procesu mielenia lub do worków Big-Bag do dalszego przetwarzania w wytłaczarce.

W zależności od podawanego materiału i jego uziarnienia, za pomocą prasy rolującej ARC serii L lub K można uzyskać różne wydajności w zakresie od 80 do 150 kg.

 

1  Big-Bag  2  Filtr pyłu resztkowego  3  Zagęszczarka  4  Młyn
5  Wytłaczarka

Zastosowanie technologii zagęszczania - zalety

 • Możliwość zagęszczania drobnego pyłu
 • Większa gęstość nasypowa
 • Stabilny, bezpyłowy granulat o docelowym rozkładzie wielkości cząstek
 • Recykling IN-line
 • Bez dalszej obróbki
Broszura Powder coating
Broszura ACM E3 Beater

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.