Kontrole bezpieczeństwa

dla maksymalnej pewności

Hosokawa Alpine czuwa nie tylko nad bezpiecznym działaniem Twojego zakładu, ale również nad bezpieczeństwem Twoich pracowników. Świadczymy usługi doradcze i realizujemy kontrole dostosowane do Twoich potrzeb.

Mechaniczna kontrola bezpieczeństwa

W ramach mechanicznej kontroli bezpieczeństwa Twoja maszyna zostanie przetestowana zgodnie z najnowszymi europejskimi normami bezpieczeństwa. Urządzenia obsługujące pyły wybuchowe zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z najnowszymi wytycznymi ATEX. W razie konieczności przedstawiamy konkretne zalecenia odnośnie niezbędnych modyfikacji. Zapewniamy również certyfikację CE maszyn Hosokawa Alpine.

Kontrola instalacji elektrycznej

Kontrole elektryczne maszyn Hosokawa Alpine należy przeprowadzać co cztery lata, zgodnie z przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom przy pracy dla instalacji i urządzeń elektrycznych (normy DGUV, przepis 3). Wykonujemy pełny zakres testów, łącznie z pomiarem uziemienia, izolacji i prądu różnicowego.

Program skutecznego zapobiegania wypadkom przy pracy

  • Zapobieganie obrażeniom, wyciekom lub uszkodzeniu sprzętu z powodu braku blokad bezpieczeństwa
  • Zapobiegaj obrażeniom ciała i szkodom spowodowanym pożarem w wyniku wybuchu elementów nieodpornych na uderzenia ciśnienia
  • Instaluj skuteczne osłony ochronne, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń pracowników, spowodowanych przez obracające się części

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.