ZPS Grain Extrudates

Swissmill polega na ZPS do mielenia ziarna

Zróżnicowana granulometria i wysoka przepustowość

Swissmill, największy młyn zbożowy w Szwajcarii, od maja 2019 roku miele ekstrudaty z mąki owsianej lub otrębów pszennych za pomocą młyna klasyfikacyjnego Zirkoplex firmy Hosokawa Alpine: energooszczędnego, zasobooszczędnego i elastycznego. Połączenie przesiewacza Turboplex i młyna drobno udarowego gwarantuje indywidualne stopnie rozdrobnienia i wysoką przepustowość, szczególnie w przypadku produktów ściernych.

Z jednej strony chcieliśmy uzyskać znacznie większą przepustowość, a tym samym większe moce przerobowe.
Z drugiej strony, w zależności od wymagań klienta, miała być możliwa produkcja wyrobów o określonym indywidualnie stopniu rozdrobnienia.

Roland Eggli, Kierownik Działu Ekstruzji w Swissmill

Getreidevermahlung Swissmill

Niezależnie od tego, czy chodzi o chleb chrupki, płatki musli czy herbatniki, Swissmill sprawia, że wielu ludzi może cieszyć się wysokiej jakości produktami zbożowymi każdego dnia. Firma o bogatej tradycji z siedzibą w Zurychu istnieje od 1843 roku. Obecnie Swissmill jest uważany za największy młyn zbożowy w Szwajcarii z ponad 200 tysiącami ton zboża zmielonego rocznie. Od dawien dawna ma bardzo wysokie standardy w zakresie jakości, smaku, technologii i innowacji.

Aby to podkreślić, firma unowocześniła swoją produkcję i zamontowała nową linię wytłaczarek oraz nową instalację do mielenia. „Z jednej strony chcieliśmy uzyskać znacznie większą przepustowość, a tym samym większe moce przerobowe. Z drugiej strony, w zależności od wymagań klienta, miała być możliwa produkcja wyrobów o określonym indywidualnie stopniu rozdrobnienia” – podkreśla Roland Eggli, Kierownik Działu Ekstruzji w Swissmill. W poszukiwaniu rozwiązania wybór padł na młyn klasyfikacyjny Hosokawa Alpine Zirkoplex 400 ZPS w konstrukcji odciążonej ciśnieniowo.

Poszukiwana wydajna instalacja do mielenia trudnych materiałów wsadowych

Różne frakcje były dotychczas produkowane za pomocą sita za młynem udarowym. „Sita zostawały zasłonięte w stosunkowo krótkim czasie i wytwarzały znacznie mniejsze ilości pożądanego produktu” – wyjaśnia Roland Eggli.

Kluczowe wyzwania: Instalacja musiała być zdolna do mielenia produktów ściernych i mieścić się na ograniczonej przestrzeni. Młyn klasyfikacyjny Hosokawa Alpine Zirkoplex ZPS jest dzięki dużej komorze mielenia optymalnie dostosowany do produktów ściernych i zachwyca elastycznością w zakresie rozdrobnienia produktu. Młyn klasyfikacyjny umożliwia produkcję proszków o precyzyjnym cięciu górnym i stromym rozkładzie wielkości cząstek. Swissmill zdecydował się uzupełnić proces o użycie młyna klasyfikacyjnego. „Ostatecznie przekonało nas kompetentne doradztwo ze strony działu handlowego i technicznego oraz konsekwentnie pozytywne wyniki mielenia testowego w centrum technicznym Hosokawa Alpine” – podkreśla Roland Eggli.

W swoim wewnętrznym centrum technicznym w Augsburgu, wyposażonym w ponad 60 maszyn, Hosokawa Alpine zapewnia klientom możliwość przeprowadzenia testów w celu zaprojektowania systemu i określenia parametrów gwarancyjnych związanych z procesem.

 

Ultradrobno zmielone ekstrudaty

W pierwszym etapie materiał wsadowy jest pneumatycznie podawany do wstępnego pojemnika systemu mielenia. Materiał jest następnie podnoszony za pomocą pochyłego przenośnika ślimakowego i podawany porcjami do dozownika celkowego. Dozownik celkowy przed młynem pełni funkcję zaporową. Powoduje to odsprzęganie wybuchu i doprowadzanie mielonego materiału do młyna ZPS. Młyn klasyfikacyjny jest zasilany powietrzem poprzez umieszczony bocznie króciec poniżej drogi przemiału. Z jednej strony zapewnia to transport produktu z drogi przemiału do klasyfikatora, a z drugiej strony działa chłodząco na mielony materiał.

Osiągnęliśmy nasze cele w zakresie jakości i wydajności. Przepustowość instalacji przewyższa nasze wymagania.

Roland Eggli, Kierownik Działu Ekstruzji w Swissmill

Getreidevermahlung Swissmill

Zintegrowany klasyfikator dokładny Turboplex wytwarza produkt o precyzyjnym cięciu górnym i stromym rozkładzie wielkości cząstek bez rozpylania ziarna. Cząstki o pożądanej końcowej wielkości są natychmiast usuwane bez obciążania mechanizmu mielenia.

Koło klasyfikatora odrzuca zbyt grube cząstki i kieruje je z powrotem do elementów mielących w dolnej części obudowy młyna. Są one tam rozdrabniane do momentu, gdy odpowiadają określonemu stopniowi rozdrobnienia. Dopiero wtedy mogą one przejść przez koło klasyfikatora i zostać oddzielone przez filtr za nim oraz odprowadzone za pomocą dozownika celkowego.

Decydującym czynnikiem jest to, że produkt końcowy w postaci drobnoziarnistej ma być oceniany jako produkt ST 1 w zakresie techniki wybuchowej. System mielenia jest więc konstrukcją odciążoną ciśnieniowo. W tym celu zainstalowano bezpłomieniowy reduktor ciśnienia. W przypadku wybuchu wzrost ciśnienia powoduje otwarcie zintegrowanej płytki bezpieczeństwa i ciśnienie jest bez płomienia uwalniane do pomieszczenia.

Współpraca zorientowana na rozwiązania

Projektowanie, automatyzacja i uruchomienie młyna 400 ZPS zostały przeprowadzone przez zespół ekspertów z dziedziny inżynierii procesowej i elektrycznej. Dzisiaj zakład znajduje się w tradycyjnej siedzibie w Sihlquai, w Zurychu – pomimo ciasnych warunków przestrzennych. Istniejąca linia wytłaczarek musiała również zostać zintegrowana z systemem podawania materiału.

„Oznacza to, że młyn klasyfikacyjny jest opcjonalnie dostępny dla obu linii wytłaczarek. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni w produkcji” – przekonuje Roland Eggli.

Instalacja znacznie przewyższająca wymagania

„Osiągnęliśmy nasze cele w zakresie jakości i wydajności. Przepustowość instalacji przewyższa nasze wymagania” – podkreśla Roland Eggli.

W liczbach: od momentu uruchomienia w maju 2019 roku Swissmill korzysta z wyższej przepustowości, oszczędności 500 godzin pracy, a co za tym idzie znacznych oszczędności zasobów personelu. „Cały projekt charakteryzował się bardzo przyjemną i zorientowaną na rozwiązania współpracą” – twierdzi Jörg Krahnen, Dyrektor Operacyjny Działu Żywności w Hosokawa Alpine.

Dowiedz się więcej:  Wszystkie studia przypadków  | Wszystkie zastosowania spożywcze  |  Centrum testowe

Broszura Zirkoplex ZPS

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.