E3 Beaters powder coating

Proces produkcyjny powłok proszkowych z nowymi bijakami E3

Małe bijaki z ogromne uderzenie W firmie Karl Bubenhofer AG

Młyny klasyfikacyjne Hosokawa Alpine ACM są stale ulepszane w celu osiągnięcia jeszcze bardziej delikatnego dla materiału i energooszczędnego rozdrabniania. Najnowszym osiągnięciem są elementy udarowe o charakterystycznej nazwie E3 Beater.
E3 oznacza economical and energy efficient grinding (ekonomiczne i energooszczędne mielenie). Zapewniają one większą przepustowość w przemyśle farb proszkowych. Te elementy udarowe E3 Beater zostały po raz pierwszy zastosowane w firmie Karl Bubenhofer AG – z sukcesem.

Podczas projektowania ważne było dla nas, aby już istniejąca technologia mogła być zoptymalizowana i wdrożona w istniejących młynach bez długiego czasu montażu
. Oznacza to, że instalacja jest gotowa do ponownego użycia w najkrótszym możliwym czasie.

Tobias Fuchs, Starszy Menedżer ds. Badań i Rozwoju w Hosokawa Alpine

Niezależnie od tego, czy są stosowane w przemyśle samochodowym, przy powlekaniu metali, czy też do elewacji zewnętrznych i mebli: farby proszkowe są wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Młyn klasyfikacyjny Hosokawa Alpine ACM jest optymalnie dostosowany do rozdrabniania wiórów farby proszkowej wytwarzanych w procesie wstępnym poprzez mieszanie, wytłaczanie i kruszenie wstępne. Ciągłe dostosowywanie poszczególnych komponentów zapewnia, że młyn zawsze spełnia najnowsze wymagania rynku.

Najnowsze osiągnięcie: ulepszone elementy udarowe na tarczach mielących, które można w każdej chwili doposażyć. „Podczas projektowania ważne było dla nas, aby już istniejąca technologia mogła być zoptymalizowana i wdrożona w istniejących młynach bez długiego czasu montażu. Oznacza to, że instalacja jest gotowa do ponownego użycia w najkrótszym możliwym czasie” – wyjaśnia Tobias Fuchs, Starszy Menedżer ds. Badań i Rozwoju w Hosokawa Alpine.

Rozwój bardzo zbliżony do wymagań klientów

Rozwój bijaków E3 został specjalnie dopasowany do potrzeb przemysłu farb proszkowych. Życzenia klientów były jasne: nowe narzędzia do mielenia zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia niepożądanej zawartości drobnych cząstek w mielonym materiale oraz zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu trwania wsadu. Ponadto, nowe rozwiązanie powinno być łatwe do czyszczenia i nadawać się do modernizacji istniejących systemów.

Hosokawa Alpine wybrała na swojego partnera wieloletniego klienta, który już używa młynów klasyfikacyjnych ACM. Karl Bubenhofer AG to szwajcarskie przedsiębiorstwo rodzinne, które może poszczycić się ponad 110-letnim doświadczeniem w produkcji farb. W siedzibie firmy w Gossau badane i rozwijane są produkty z zakresu farb budowlanych, tynków, farb przemysłowych i proszkowych. Do mielenia wiórów farb proszkowych firma Karl Bubenhofer AG posiada obecnie dwanaście młynów klasyfikacyjnych Hosokawa Alpine ACM, które pracują w czterech zakładach farb proszkowych, a zakup kolejnych jest już planowany i będzie realizowany. Udana współpraca trwa od 1987 roku.

Punktem wyjścia do zastosowania nowych elementów udarowych była stara instalacja z 1990 r., którą należało zastąpić: „Już po wstępnych testach byliśmy przekonani, że młyn można reaktywować dzięki modernizacji i zastosowaniu bijaków E3” – wyjaśnia Thomas Gächter, kierownik zakładu Arnegg w firmie Karl Bubenhofer AG. Aby nowe rozwiązanie było jak najatrakcyjniejsze dla wszystkich klientów, miała miejsce stała koordynacja pomiędzy zespołem projektowym a klientem.

Wysoka przepustowość, niskie zużycie energii

W procesie produkcji farb proszkowych jako półprodukt powstają wióry farb proszkowych. Stanowią one materiał wyjściowy do procesu mielenia. Wióry farby są dozowane za pomocą dozownika celkowego i pneumatycznie podawane do komory mielenia młyna klasyfikacyjnego ACM. Znajduje się tam wyposażona w nowe bijaki E3 obrotowa tarcza mieląca, która zapewnia bardziej wydajne i energooszczędne rozdrabnianie. Wymiennik ciepła w przewodzie wlotowym powietrza, w połączeniu z wkładką chłodzoną powietrzem, zapewnia niską temperaturę produktu podczas rozdrabniania.

Oznacza to, że instalacja jest idealnie wyposażona do pracy z mielonymi ciągliwymi substancjami o ryzyku smarowania. Wreszcie, farba proszkowa jest oddzielana w oddzielaczu cyklonowym. Powstały przy tym drobny pył jest zbierany w filtrze i w końcu usuwany, poddawany recyklingowi lub prasowany. W ostatnim etapie, przed ostatecznym zapakowaniem, farba proszkowa jest poddawana przesiewaniu ochronnemu.

Modernizacja przynosi pożądany sukces

Tarcze mielące wyposażone w bijaki E3 można w krótkim czasie zamontować w maszynach, nie trzeba w tym celu modyfikować żadnych innych elementów. Wpływ nowych elementów udarowych jest znaczny: dzięki nim młyn klasyfikacyjny ACM może osiągnąć do 30 procent większą przepustowość, co skraca czas trwania wsadu i zmniejsza zapotrzebowanie na energię.

Kolejna korzyść dla klienta: Zakres zastosowania maszyn może zostać rozszerzony i można zyskać cenny czas, ponieważ rzadziej konieczna jest zmiana tarcz mielących z młotkami lub kołkami. Firma Hosokawa Alpine jest zadowolona z wyników prac rozwojowych: „Szczególnie ważne było dla nas stworzenie wartości dodanej dla operatorów instalacji i cieszymy się, że wieloletni klient towarzyszył nam w tej drodze – prawdziwa innowacja jest możliwa tylko w ten sposób” – mówi Thomas Anlauf, Starszy Menedżer ds. Sprzedaży w Hosokawa Alpine.

   

Przekroczone oczekiwania

Również firma Karl Bubenhofer AG jest przekonana do tego wyniku i obecnie optymalizuje wszystkie istniejące instalacje za pomocą bijaków E3, jak wyjaśnia Thomas Gächter: „Testy z bijakami E3 i dobra współpraca z Hosokawa Alpine absolutnie się opłaciły. Dzięki zregenerowanej instalacji osiągamy przy użyciu bijaków E3 niespotykaną dotąd przepustowość do 1200 kilogramów na godzinę, co zdecydowanie przekracza nasze oczekiwania. Jednocześnie zmielony materiał mniej się klei, co ułatwia czyszczenie”. Równocześnie z nowym mechanizmem mielenia zamówiono dwie nowe instalacje, aby zapewnić przyszłościową produkcję.

Inwestycja w modernizację zwraca się w ciągu jednego roku

Wymiana starej tarczy mielącej na nową wyposażoną w bijaki E3 jest łatwa i gwarantuje nieskomplikowaną modernizację. Instalacja jest w pełni gotowa do pracy w bardzo krótkim czasie.
Modernizacja może być przeprowadzona przez inwestora lub przez wyspecjalizowany personel Hosokawa Alpine – w zależności od wymagań klienta. W ciągu jednego roku koszty doposażenia w bijaki E3 zwracają się – jest to inwestycja, która opłaca się w dłuższej perspektywie.

 

Dowiedz się więcej:  Wszystkie studia przypadków  | Wszystkie zastosowania chemii  |  Centrum testowe

Broszura ACM E3 Beater

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.