Soy Grinding ZPS

Mielenie soi na wysokim poziomie w Farmesa

Zawartość oleju i drobinki stanowią wyzwanie dla CW II i ZPS

Ze względu na wysoką zawartość białka soja jest niezwykle wartościowa. Wyzwaniem w obróbce są przede wszystkim różne obszary zastosowania, takie jak stopień rozdrobnienia i zawartość oleju. Przetwórca żywności Farmesa polega na młynach Hosokawa Alpine przy wymagającym mieleniu płatków sojowych.

Z blisko 350 milionami ton w sezonie 2016/17, soja jest jednym z najczęściej zbieranych zbóż na świecie. Stany Zjednoczone, Brazylia i Argentyna są światowymi liderami w produkcji. Ale również w Indiach i Chinach uprawia się coraz więcej soi. W Europie soja jest nadal uważana za roślinę egzotyczną. W związku z tym większość popytu pochodzi z importu.

Ekstrudowana mączka sojowa jest przeznaczona głównie do spożycia przez ludzi, natomiast ekstrahowana wysokobiałkowa mączka sojowa jest wykorzystywana jako pasza dla zwierząt.

W celu osiągnięcia lepszej przyswajalności białek trend zmierza w kierunku coraz drobniej zmielonych produktów.

Ciągłe udoskonalenia w obliczu nowych wymagań

Hosokawa Alpine posiada bogate doświadczenie i know-how w dziedzinie przetwórstwa żywności. Tradycyjna firma z Augsburga oferuje na całym świecie maszyny do mechanicznej technologii procesów przetwórczych do dokładnego mielenia produktów w przetwórstwie soi. Maszyny te są stosowane na przykład do soi pełnotłustej, ekstrudowanej lub ekstrahowanej.

Szczególnie skuteczny w mieleniu soi pełnotłustej i przetwarzaniu wartościowych przypraw okazał się młyn szerokokomorowy Contraplex CW. Ze względu na rosnące wymagania dotyczące wydajności procesu, jak również bezpieczeństwa żywności i zakładu, Hosokawa Alpine udoskonaliła swój młyn.

Contraplex CW II reprezentuje najnowszą generację sprawdzonego młyna. Nowo zaprojektowana, bezszczelinowa obudowa szerokokomorowa z powierzchnią pozbawioną porów zapewnia idealne warunki do uniknięcia osadzania się produktu. W celu zoptymalizowania dostępu do czyszczenia i nakładów na nie CW II został wyposażony w większy otwór drzwiowy i szerszy kąt otwarcia drzwi. Z punktu widzenia „Dobrej Praktyki Produkcyjnej” usprawniono w szczególności czyszczenie przewodów powietrza wylotowego.

 

Również koncepcja napędu młyna Contraplex CW II została udoskonalona. Ekstremalnie wysokie prędkości ścinania umożliwiają wytwarzanie jeszcze drobniejszych produktów. Ze względu na powstające przy tym siły odśrodkowe młyn do pewnego stopnia samoczynnie oczyszcza się z resztek produktu. Dzięki obudowie szerokokomorowej zmniejsza się zbrylanie i przywieranie do ścianek tłustej soi.

Zmieniona koncepcja napędu jest ważna również z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Efektywność energetyczna została zwiększona o ponad dziesięć procent w porównaniu z poprzednim modelem. Szczególnie ważnym aspektem jest ochrona operatorów instalacji. Ponieważ wszystkie produkty organiczne o średnicy poniżej 500 µm mają tendencję do eksplozji, CW II jest dostępny tylko w wersji z redukcją ciśnienia. Oznacza to, że może być on stosowany również w systemach przeciwwybuchowych.

Contraplex CW 250 II i CW 400 II to dwa wydajne młyny gotowe do pracy. Mniejszy model ma średnicę tarczy mielącej 250 mm, a większy – ponad 400 mm.

Zwiększenie przyswajalności białek

Ekstrahowane lub ekstrudowane płatki sojowe mają odmienne wymagania dotyczące rozdrabniania. Nacisk kładzie się przy tym przede wszystkim na drobnoziarnistość. Drobnoziarnistość poniżej 150 µm jest osiągana za pomocą młyna klasyfikacyjnego Hosokawa Alpine Zirkoplex ZPS.

Połączenie mielenia udarowego ze zintegrowanym klasyfikatorem dynamicznym zapewnia optymalne rezultaty w drobnym i ultradrobnym mieleniu miękkich i średnio twardych produktów.

Farmesa, światowy lider w produkcji dodatków do żywności i składników żywności z Argentyny, polega na jakości ZPS przy ultradrobnym mieleniu soi.

W trakcie mielenia płatków sojowych w młynie ZPS są one wyłapywane przez bijaki tarczy bijakowej podczas podawania i rozdrabniane przy współdziałaniu z drogą przemiału. Mąka jest następnie odprowadzana za pośrednictwem klasyfikatora przez wylot zmielonego materiału. Elementy rozdrabniające składają się z mechanizmu bijakowego i stacjonarnej trójkątnej żebrowej drogi przemiału otaczającej komorę mielenia. Mechanizm bijakowy jest tak skonstruowany, że proces mielenia jest bardzo wydajny.

W górnej części młyna zamontowany jest klasyfikator dokładny Turboplex z jednym lub kilkoma poziomymi kołami klasyfikatora. Współdziałanie elementów mielących, klasyfikatora i powietrza nawiewanego zapewnia dokładny punkt cięcia. Drobne cząstki, które przechodzą przez klasyfikator, są transportowane strumieniem powietrza do filtra, gdzie są następnie odsysane. Zbyt grube ziarno jest odrzucane przez koło klasyfikatora i rozdrabniane przez mechanizm bijakowy, aż przejdzie przez koło klasyfikatora i w ten sposób zostanie osiągnięta pożądana górna granica ziarna.

Centrum techniczne Hosokawa Alpine umożliwia indywidualne rozwiązania dla klientów

Farmesa z powodzeniem obsługiwała już kilka młynów Hosokawa Alpine. Również w przypadku najnowszego młyna wykorzystano kompetencje firmy z Augsburga. Jako lider technologiczny firma posiada w centrum technicznym własne centrum aplikacyjne w Augsburgu. Każde życzenie klienta jest indywidualnie rozpatrywane, a testy dla klienta kończą się szczegółowym raportem zawierającym wszystkie istotne dane testowe.

Wybór ZPS przez firmę Farmesa nie był z góry przesądzony. W centrum technicznym wykorzystano próbki produktów specjalnie przysłane z Ameryki Południowej, aby sprawdzić, jakie wymagania stawia przed maszyną ten rodzaj mielenia soi i który młyn jest w stanie spełnić je najdokładniej. Na podstawie kilku testów i analizy ich wyników Farmesa i Hosokawa Alpine wspólnie zdecydowały się na wybór młyna klasyfikacyjnego Zirkoplex ZPS. ZPS najlepiej spełniał wymagania, a śruta sojowa mogła być mielona do pożądanego stopnia rozdrobnienia.

Młyn klasyfikacyjny przynosi pożądany sukces

Aby móc jeszcze lepiej wspierać klientów z Ameryki Południowej, w 2016 r. we współpracy z firmą Dynamic Air w pobliżu Sao Paulo w Brazylii otwarto centrum testowe technologii proszkowej. Oznacza to, że długie trasy dostaw próbek produktów do Niemiec nie są już konieczne. Farmesa może teraz przeprowadzać swoje próby na maszynach Hosokawa Alpine również w Ameryce Południowej.

Od momentu uruchomienia młyna ZPS we wrześniu 2017 r. oczekiwania wobec niego zostały całkowicie spełnione. Farmesa jest zadowolona z wydajności instalacji i serwisu świadczonego przez Hosokawa Alpine.

W ramach wieloletniego partnerstwa współpraca z producentem maszyn i urządzeń z Augsburga ma zostać jeszcze bardziej rozszerzona. Planowane są już kolejne wspólne projekty.

Dowiedz się więcej:  Wszystkie studia przypadków  | Wszystkie zastosowania spożywcze  |  Centrum testowe

Broszura Contraplex CW II
Broszura Zirkoplex ZPS

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.