Młyny kulowe oraz kulowe z mieszadłem

Proszki o bardzo dużym rozdrobnieniu można wytwarzać za pomocą młynów kulowych i młynów agitacyjnych. W przypadku stosowania młynów mokrych można uzyskać wartości rozdrobnienia w zakresie submikronowym (> 1 µm).

Młyny te są wyposażone w medium mielące (kulki, kulki mielące). Złoże mielenia jest wprawiane w ruch przez mieszadło lub przez obrót samej komory mielenia. W wyniku tego zachodzą względne ruchy między medium mielącymi, a materiałem nadawy wprowadzanym do urządzenia w wyniku czego wytwarzają się siły mielące.

Różne konstrukcje młynów umożliwiają mielenie na sucho lub na mokro. W przypadku mielenia na mokro proszek jest uprzednio mieszany w cieczy, a następnie podawany do młyna w postaci zawiesiny lub szlamu.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.