Mielenie, klasyfikacja, kompakacja

Systemy przetwarzania form suchych

Od ponad 120 lat Hosokawa Alpine projektuje i buduje  maszyny produkcyjne i systemy technologiczne pozwalające na przetwarzanie proszków, granulatów i materiałów sypkich, a także do różnorodnych procesów recyklingu. Firma ma kompleksowe portfolio produktowe - od młynów i rozdrabniaczy po klasyfikatory. Oprócz maszyn wykorzystywanych do zmniejszania wielkości cząstek posiadamy również segment biznesowy skupiony na rozwiązaniach w zakresie technologii kompaktacji, a także sprzęt laboratoryjny do analizy cząstek. Nasze rozwiązania są stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Ze względu na to że każdy klient ma indywidualne wymagania, Hosokawa Alpine wspiera swoich klientów już na etapie projektowania i rozwoju aż po dostawę i instalację systemu „pod klucz”.

Download
Broszura Dział inżynierii mechanicznej
Download

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.