Woski przemysłowe

Wysokiej jakości wosk przemysłowy

Doskonale zmielony

Woski przemysłowe

Z odpowiednim młynem dla optymalnej jakości.

Produkcja i przetwarzanie wosku syntetycznego stanowi duże wyzwanie dla zakładów produkcyjnych: Woski są często wybuchowe w postaci pyłu i wrażliwe na temperaturę – nawet niewielkie wahania temperatury podczas produkcji lub przetwarzania mają znaczący wpływ na jakość produktu końcowego. Do tego dochodzi wiele możliwych zastosowań wosku przemysłowego. Czy to jako powłoka dla owoców i warzyw, czy też jako element ochrony elewacji: każdy obszar zastosowania niesie ze sobą szczególne wymagania wobec zakładu produkcyjnego. Do wielu zastosowań, na przykład w farbach drukarskich lub lakierach, wosk musi być ponadto ultradrobno zmielony. Dla tych specjalnych wymagań, maszyny i systemy firmy Hosokawa Alpine oferują indywidualne rozwiązania.

Właściwy młyn do Twojej produkcji wosku

Ultradrobne mielenie wosków odbywa się w temperaturze otoczenia. Niektóre odmiany są dodatkowo chłodzone. Jakość wosku zależy w decydującym stopniu od zastosowanego młyna. Następujące punkty są kluczowe przy wyborze młyna:

  • Charakterystyka mielenia młyna
  • Pożądany stopień rozdrobnienia i kształt ziaren mielonego wosku
  • Wrażliwość na temperaturę danego wosku
  • Zakres stosowania danego wosku

Nasze różne systemy i maszyny uwzględniają te wymagania. Uwzględniane są również warunki brzegowe związane z produktem, takie jak wrażliwość na temperaturę, właściwości antystatyczne, ochrona przeciwwybuchowa lub oczyszczanie. Dzięki temu Hosokawa Alpine oferuje indywidualne rozwiązania w zakresie mielenia wosku, zwłaszcza o d50 od 1 do 10 µm. Dla Ciebie oznacza to uzyskiwanie najlepszych możliwych wyników w przemysłowej produkcji wosku.

Do mielenia ultradrobnego stosuje się głównie młyny klasyfikacyjne i młyny strumieniowe, w tym młyny przeciwstrumieniowe ze złożem fluidalnym AFG i TDG oraz młyny klasyfikacyjne Zirkoplex ZPS lub ACM.

Młyn udarowy o dużej dokładności Ultraplex UPZ jest również używany do mielenia wosku przemysłowego, szczególnie w przypadku pożądanych stopni końcowego rozdrobnienia >100 µm.

Która maszyna jest dla Ciebie najlepsza? Porównaj możliwe stopnie rozdrobnienia w różnych maszynach.

  • Efektywne mielenie za pomocą młynów strumieniowych i klasyfikacyjnych
  • Stopnie końcowego rozdrobnienia 1 µm do 10 µm (d50) przy czystym nadziarnie (d99)
  • Mniejszy nakład pracy przy czyszczeniu
  • W pełni zautomatyzowane systemy mielenia
  • Praktyczne koncepcje ochrony przeciwwybuchowej, zgodność z ATEX, konstrukcja odporna na uderzenia ciśnienia
  • Zoptymalizowana charakterystyka osadzania

Możliwa budowa Twojego systemu

Przykłady zastosowań końcowych wosku przemysłowego

Woski syntetyczne są wykorzystywane w najróżniejszych obszarach. Aby owoce i warzywa przetrwały transport bez uszkodzeń i wyglądały apetycznie w supermarkecie, pokrywa się je cienką warstwą wosku. W przemyśle tekstylnym wosk przemysłowy jest używany do zapewnienia odporności na zabrudzenia lub do wygładzania szwów.

Woski znajdują się również w produktach do pielęgnacji skór, samochodów i podłóg. Chronią tam przed wilgocią, brudem i korozją oraz zapewniają piękny połysk. W produkcji farb drukarskich i lakierów woski polietylenowe są stosowane m.in. jako środki chroniące przed ścieraniem i zwiększające odporność na zarysowania. Woski PE znajdują również zastosowanie w budownictwie drogowym: obniżają one temperaturę transportu i układania nawierzchni.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.