Studia przypadków

Raporty użytkowników od naszych klientów oraz weryfikacja poprawności projektów

Każdy projekt ma swoją specyfikę i wyzwania. Decydujące znaczenie dla projektowania całego systemu mają specyficzne właściwości produktu, wymagania prawne i warunki lokalne.

Odpowiedni dobór komponentów i konfiguracja zapewniają m.in. wysoką przepustowość, energooszczędność i wygodną obsługę. Jako innowacyjny producent maszyn specjalnych opracowujemy indywidualnie maszyny i komponenty dla Twoich zastosowań.

W celu zapewnienia efektywnego procesu produkcyjnego inteligentnie łączymy poszczególne etapy obróbki, takie jak rozdrabnianie i mielenie lub mielenie i przesiewanie.

Przekonaj się sam! W naszych studiach przypadków poznasz zorientowane na rozwiązania projekty klientów i postępy naszych inżynierów.

Raporty użytkowników

2 Więcej aplikacji Mniej aplikacji

Czy Ty również szukasz niezawodnego i doświadczonego partnera? Twój projekt ma specjalne wymagania, takie jak

  • Specjalne właściwości produktu: np. wysoka cena, oleistość, ścieralność, wybuchowość
  • Gwarancja pożądanego stopnia rozdrobnienia i rozłożenia górnej warstwy ziarna
  • Zwiększona przepustowość, elastyczne przezbrajanie przy zmianie partii materiału
  • Efektywne wykorzystanie energii
  • Wymagające warunki na miejscu: np. wielkość hali, temperatura otoczenia, drogi transportowe
  • Stabilne przechowywanie produktu końcowego
  • Przepisy prawne, np. dotyczące higieny, ochrony zdrowia w miejscu pracy, ochrony przeciwpożarowej
  • Konkretne wzorce branżowe: Farmaceutyka, Żywność, Chemia, Minerały i metale oraz Recykling

W takim razie skontaktuj się z nami. Nieważne, czy jesteś na samym początku procesu planowania, czy masz już konkretne wyobrażenia.

Wspólnie opracowujemy Twój indywidualny system lub komponent w sposób zorientowany na rozwiązanie. Nasz zespół doradztwa procesowego będzie współpracował z Tobą w celu przeanalizowania całego procesu i rozważenia wszystkich opcji. Towarzyszymy Ci od rozmowy wstępnej, poprzez opracowanie koncepcji, aż do montażu końcowego i nie tylko. Nasz zespół BLUESERV zadba o wszystkie Twoje potrzeby po uruchomieniu.

Hosokawa Alpine posiada kilka centrów testowych, w których możemy przeprowadzić z Tobą testy. W ten sposób można przekonać się o jakości produktu przed zakupem. Dzięki naszym różnorodnym rozwiązaniom zdalnym nie musisz już być na miejscu podczas testów. Jesteś cyfrowo połączony z testami i otrzymujesz wyniki i próbki po ich zakończeniu.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.