Rozwiązania kontenerowe

Systemy produkcyjne w formie Container System – Plug & Play

Rozwiązania kontenerowe realizują ideą szybkiego i łatwego konfigurowania i uruchamiania małych systemów produkcyjnych, które można szybko przenosić w inne miejsce, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W wersji kontenerowej można wykonać wszystkie systemy młynów kulowych i wszystkie inne systemy mielenia, takich jak młyny strumieniowe lub młyny klasyfikacyjne. W ten sposób można uniknąć długich faz projektowania i planowania lub znacznie je skrócić. Istnieje też możliwość sprawdzenia rynku zbytu, realizując wstępną produkcję na małą skalę, przed poczynieniem dużych inwestycji.

Kompaktowy zakład produkcyjny w systemie kontenerowym

Rozwiązania kontenerowe Hosokawa Alpine Container wymagają szczegółowego planowania i know-how w zakresie inżynierii procesowej. Systemy te są zaplanowane w taki sposób,
że poszczególne etapy procesu zajmują oddzielne kontenery, które można ustawić i uruchomić poza budynkiem w ciągu kilku dni.

Poszczególne elementy kontenera są całkowicie okablowane i podłączane za pomocą wtyczek dopiero po ustawieniu kontenera. Kompletne systemy kontenerów są gruntownie testowane przed dostawą, bez produktu, i są gotowe do użycia natychmiast po montażu. Systemy Hosokawa Alpine Container są przeznaczone dla każdej branży produkującej i przetwarzającej materiały sypkie.

  • Plug & Play, szybkie wprowadzenie na rynek
  • Małe partie produkcyjne
  • Gotowe do pracy w zaledwie kilka dni
  • Możliwość szybkiego przeniesienia do innej lokalizacji
  • System nie musi znajdować się w budynku
  • Niska łączna wartość inwestycji w porównaniu do kosztów wybudowania zakładu produkcyjnego
  • Często nie są wymagane żadne pozwolenia urzędowe
  • Dostępna opcja wynajmu wyposażenia
  • Niskie koszty stałe i zmienne

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.