ACM

Młyn klasyfikacyjny ACM był pierwszym młynem klasyfikacyjnym na rynku w 1962 r. Od tego czasu ACM jest stale rozwijany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki ponad 1000 referencjom na całym świecie znajduje zastosowanie w każdej branży:

 • Chemia: bisphenol, tartaric acid, E-PVC, fungicides, herbicides, stearates
 • Powłoki proszkowe: epoxy, polyester, hybrids, UV-curing acrylates, polyamide
 • Farmacja/Kosmetyki: face powder, ascorbic acid, tartaric acid
 • Spożywka: sugar, cacao, starch, fish meal, xanthan, guar flour, lactose
 • Minerały: talc, kaolin, calcium sulphate, bauxite, limestone

zasada działania

Produkt jest podawany do ACM pneumatycznie. Redukcja wielkości jest wynikiem uderzania podawanego produktu o obracające się elementy mielące oraz o nieruchomą wykładzinę. Przy prędkości obrotowej do 140 m/s uzyskuje się rozdrobnienie d97 = 10 µm. Produkt zostaje wciągnięty w powietrze chłodzące, transportujące i klasyfikujące, które jest zasysane przez wentylator znajdujący się za młynem i kierowane wzdłuż prowadnic pierścienia łopatkowego.

Charakterystyczny dla ACM jest zintegrowany klasyfikator dynamiczny. Mieszanina produktu i powietrza jest równomiernie rozprowadzana przez pierścień prowadnic łopatkowych do obracającego się klasyfikatora. Z powodu dwóch przeciwstawnych sił i różnych mas cząstek, produkt jest rozdzielany w strefie klasyfikacji na frakcję grubą i frakcję drobną. Materiał gruboziarnisty jest odrzucany przez koło klasyfikacyjne i zawracany do strefy mielenia w celu dalszego rozdrobnienia. Materiał drobnoziarnisty przechodzi przez koło klasyfikacyjne i opuszcza młyn. Punkt cięcia jest funkcją prędkości obrotowej koła klasyfikacyjnego, która może być bezstopniowo regulowana nawet podczas pracy.

Cechy

 • Mielenie i klasyfikacja w jednej maszynie
 • Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
 • Mielenie z powietrzem chlodzącym
 • Stromy rozkład wielkości cząstek

 • Ostra i łatwa do ustawienia precyzja cięcia
 • Łatwość w czyszczeniu i konserwacji
 • Wysoka dostępność
 • Niska emisja hałasu

 • Niskie jednostkowe zużycie energii
 • Odporność na uderzenia ciśnieniowe PSR 11
 • Odporność na ścieranie
 • Nadaje się do jednoczesnego mielenia i suszenia

Konstrukcja

Cztery różne warianty konstrukcyjne oraz wersja laboratoryjna ACM zostały opracowane w celu zapewnienia możliwości elastycznego spełnienia wymagań klienta.

 • ACM CX - współosiowe ułożyskowanie wałów klasyfikatora i tarczy mielącej umożliwia pionowy wyrzut produktu, co z kolei zapobiega jego osadzaniu się.
 • ACM CL z bezpośrednim napędem klasyfikatora jest idealny do wszystkich zastosowań, gdzie preferowaną konfiguracją jest poziomy kanał wyładowczy produktu, który ma najkrótsze możliwe połączenie z dalszymi komponentami systemu.
 • ACM EC (Easy Clean) został opracowany, aby sprostać wymaganiom szybkiego i łatwego czyszczenia. Jest to szczególnie ważne w tych gałęziach przemysłu, gdzie produkt jest często zmieniany lub w produkcji seryjnej.
 • ACM EC-CL łączy zalety modelu CL, a mianowicie kompaktową konfigurację z krótkimi połączeniami z kolejnymi sekcjami systemu, z zaletami modelu EC, w którym główny nacisk położono na krótki czas czyszczenia.
 • ACM 5 dla laboratoriów i produkcji małoseryjnej. Dzięki nowo opracowanej koncepcji easy-clean, maszyny ACM wielkości 5 oferują wysoki stopień praktyczności i minimalne nakłady na czyszczenie przy zmianie produktów. Do pracy młyna wystarczy zaledwie 15 m² powierzchni, gniazdko sieciowe i przyłącze sprężonego powietrza.
 • ACM NEX – przeznaczony specjalnie do produkcji farb proszkowych. Dzięki rezygnacji ze skutecznych źródeł zapłonu młyny z tej serii są bezciśnieniowe, zgodne z dyrektywą ATEX i przetestowane pod kątem ochrony przeciwwybuchowej.

Dla producentów farb proszkowych

Specjalne komponenty i koncepcje ochrony

Zmodernizowane elementy udarowe zwiększają wydajność

Oprócz wersji wymienionych powyżej młyn klasyfikacyjny ACM może być wyposażony lub doposażony w nowo opracowane bijaki E3. Firma Karl Bubenhofer AG ogromnie zwiększyła wydajność mielenia farb proszkowych, zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na energię.

Nasze studium przypadku zapewnia kompleksowy wgląd w projekt.

 

Innowacyjna koncepcja ochrony

Nowy młyn klasyfikacyjny ACM 5 NEX oferuje liczne korzyści płynące z uproszczonej konstrukcji – i jest przy tym zgodny z dyrektywą ATEX i przetestowany pod kątem ochrony przeciwwybuchowej. Wyjątkowość tej koncepcji: bezciśnieniowa konstrukcja dzięki unikaniu czynnych źródeł zapłonu.  Eliminuje to potrzebę konserwacji i przeglądów elementów systemu odpornych na wstrząsy ciśnieniowe i sprawia, że czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla producentów farb proszkowych

 

Animacja systemu ACM | Zasada działania

Broszura ACM E3 Beater

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.