Łamacz płatka

Poziome lub stożkowe kruszarki płatkowe stosuje się do rozdrabniania materiałów kruchych – od miękkich aż po średnio twarde. 

Ilość zużytej energii jest zwykle niewielka i odpowiada w przybliżeniu sile, jaką można przyłożyć podczas zgniatania ręcznego. Produkt jest rozdrabniany pomiędzy rotorem a sitem. Dzięki temu uzyskuje się określoną górną granicę wielkości frakcji. Sito jest wykonane ze standardową perforacją od 0,5 do 10 mm. Ze względu na niski pobór mocy, produkt końcowy ma niską zawartość drobnych frakcji, a proces rozdrabniania jest cichy. Zasilanie nie musi być koniecznie opomiarowane. Odpylanie maszyny nie jest konieczne.

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.