Ceramika techniczna

Höchstleistung

für keramische Werkstoffe

Ceramika techniczna

Zastosowanie tlenków glinu, tlenków cyrkonu, Krzemianów i węglików krzemu.

Tlenki glinu, tlenki cyrkonu, krzemiany i węgliki krzemu są wykorzystywane do produkcji ceramiki technicznej.
Ceramika techniczna znajduje zastosowanie w obróbce metali, elektronice, technice samochodowej, technice medycznej, optyce, balistyce i wielu innych.
Tlenek glinu jest najczęściej stosowanym wysokowydajnym materiałem ceramicznym, wykorzystywanym m.in. jako ochrona przed zużyciem i korozją w budowie systemów.
Produkcja ultradrobnych proszków stawia wysokie wymagania maszynom i systemom do drobnego mielenia i przesiewania, szczególnie w zakresie ochrony przed zużyciem, stopnia rozdrobnienia, niewielkiego zanieczyszczenia.

Mielenie na sucho okazuje się strzałem w dziesiątkę

Jedną z możliwości jest mielenie strumieniowe. Jest to najdroższy proces pod względem energetycznym. Proces ten jest jednak predestynowany dla materiałów, które nie pozwalają na ścieranie Al2O3 (np. SIC).

Produkty standardowe z nadziarnem co najmniej 5 µm są wytwarzane głównie na młynach kulowych i klasyfikatorach w procesie mielenia na sucho. Chroniony przed zużyciem młyn kulowy Alpine Super Orion-SF jest przy tym łączony z podobnie chronionym przed zużyciem klasyfikatorem ATP.

Do tej pory większe stopnie rozdrobnienia były uzyskiwane głównie w procesie mielenia na mokro. Doskonałą alternatywą jest sprawdzony w międzyczasie proces mielenia na sucho za pomocą pionowego młyna kulowego z mieszadłem PULVIS. Umożliwia on produkcję o bardzo niskim stopniu ścieralności przy niskim zużyciu energii. Ponadto proces ten zapewnia znacznie bardziej stromą krzywą uziarnienia w porównaniu do mielenia na mokro.

PULVIS jest idealnym systemem mielenia dla najwyższych wymagań jakościowych materiałów ceramicznych. Jest on dostępny w rozmiarach o mocy napędowej do 75 kW.

Download
Broszura Dry Ultrafine Grinding of Minerals
Download

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.