Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin

Proszki, granulaty lub materiały ekstrudowane.

W ostatnich dziesięcioleciach zwielokrotniła się liczba osób, które trzeba wyżywić z jednego hektara gruntów rolnych. Chemikalia rolnicze stają się coraz ważniejsze dla wyżywienia rosnącej populacji światowej. Należy przy tym zagwarantować spełnienie wysokich wymagań dotyczących produktów i ich wytwarzania.

Produkcja środków ochrony roślin (fungicydów, herbicydów, pestycydów) o małych rozmiarach cząstek i dyspergowalnych formach granulatu wymaga odpowiednich rozwiązań procesowych i dopasowanych do siebie poszczególnych komponentów. 

  • Instalacje przeciwwybuchowe zgodne z dyrektywami ATEX
  • Optymalna kontrola i automatyzacja procesów
  • Rozwiązania izolujące dla ochrony operatora
  • Łatwe i skuteczne czyszczenie aż do w pełni zautomatyzowanych rozwiązań CIP
  • Ochrona przed zużyciem materiałów ściernych
  • Specjalne rozwiązania dla produktów lepkich

Ponieważ wiele środków ochrony roślin ma właściwości zarówno toksyczne, jak i wybuchowe, zapewniamy, że nasze wyposażenie procesowe spełnia wszystkie wymagania w zakresie ochrony operatora, obsługi, przechowywania i ochrony środowiska.

Dzięki szerokiej gamie produktów oferowanych przez Grupę Hosokawa, centralne procesy, takie jak suszenie, mielenie, klasyfikowanie, mieszanie, aglomerowanie czy wytłaczanie mogą być realizowane z jednego źródła i tym samym doskonale ze sobą skoordynowane – niezależnie od wydajności lub wielkości ziarna, jaka ma zostać osiągnięta. W ten sposób można zbudować elastyczne systemy, które poradzą sobie z czasami trudnymi produktami przemysłu rolniczego.

Broszura Crop protecting agents

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.