Monter TDG
TDG
TDG
TDG
TDG

TDG


Linia produktów TDG jest technicznie ulepszonym wariantem młyna strumieniowego przeciwbieżnego ze złożem fluidalnym z nowym podwójnym klasyfikatorem opartym na technologii Vorced Fortex. Skutkuje to najwyższymi wartościami rozdrobnienia lub wzrostem przepustowości przy jednakowym rozdrobnieniu i wyższym natężeniu przepływu powietrza. Jednocześnie uzyskuje się zmniejszone zużycie energii

W przypadku mielenia strumieniowego wykorzystuje się fakt, że sprężony gaz wychodzący z dyszy jest przyspieszany do bardzo dużych prędkości. Podczas rozprężania energia zawarta w sprężonym gazie w postaci ciepła jest zamieniana na energię kinetyczną. Prędkość dźwięku jest początkowo naturalnym ograniczeniem dla prędkości wylotowej. Jednak dzięki zastosowaniu dysz Lavala, prędkość wylotowa może być zwiększona do wartości powyżej prędkości dźwięku. Dysze Lavala charakteryzują się kształtem klepsydry, która rozszerza się w dół od najwęższego punktu przekroju poprzecznego, czyli gardzieli dyszy. Długość części rozbieżnej dyszy jest dostosowana do ciśnienia roboczego. Często stosowane jest sprężone powietrze o temperaturze 20° C i nadciśnieniu 6 barów. Jeśli mikronizowany produkt na to pozwala, zastosowanie gorącego gazu o temperaturze do 200° C może znacznie zwiększyć przepustowość i zmniejszyć specyficzną energię mielenia.

Rozdrobnienie jest wynikiem zderzeń międzycząsteczkowych w strumieniach powietrza, a w szczególności w obszarze punktu centralnego, tj. punktu przecięcia się przeciwległych strumieni. Młyny odrzutowe są młynami udarowymi, które stosuje się w celu osiągnięcia maksymalnych wartości rozdrobnienia. Takie wielkości cząstek można uzyskać tylko w połączeniu z etapem klasyfikacji powietrznej. Młyny spiralne posiadają statyczny klasyfikator powietrzny zintegrowany z obudową młyna, natomiast młyny z przeciwbieżnymi dyszami fluidalnymi są wyposażone w dynamiczny klasyfikator kołowy z deflektorem. Stopień rozdrobnienia jest ustawiany w zależności od prędkości obrotowej koła klasyfikacyjnego. Istotne jest wysokie obciążenie produktu w dyszach, aby uzyskać wysoką koncentrację cząstek i tym samym wysokie prawdopodobieństwo uderzenia.

W tym celu firma Hosokawa Alpine opracowała dysze Megajet. Składają się one z czterech małych dysz, które w wyniku bliskiego sąsiedztwa wytwarzają podciśnienie w ich wspólnym środku, a tym samym zasysają cząstki ze złoża fluidalnego bezpośrednio do środka strumienia dyszy. Poziom produktu w maszynie jest kontrolowany za pomocą czujników wagowych lub poprzez monitorowanie bieżącego obciążenia napędu klasyfikatora. Zapewnia to bardzo stałą jakość produktu i zwiększoną wydajność.

Młyn strumieniowy TDG jest wyposażony w podwójną głowicę klasyfikatora, która znacznie redukuje spadek ciśnienia podczas klasyfikacji. Dodatkowo, wzór przepływu w kole klasyfikacyjnym umożliwia bardzo dokładną klasyfikację przy wysokim przepływie powietrza. Koło klasyfikujące jest podparte na obu końcach i umożliwia osiąganie bardzo wysokich prędkości obrotowych. Dzięki temu można budować bardzo duże młyny strumieniowe z jednym kołem klasyfikacyjnym.

  • Proszki mineralne
  • Wypełniacze mineralne
  • Talk
  • Siarczan baru

TDG jest dostępny w wykonaniu z miękkiej stali, stali nierdzewnej lub w wykonaniu odpornym na ścieranie z ceramiki Al2O3.

TDG 200/400 315/630 500/800
Scale up factor 1 2,5 6,25
r.p.m. 10000 7300 4600
Motor drive kW 22 55 132
Operation air volume m3/h 1600 4000 9900
Broszura Dry Ultrafine Grinding of Minerals

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.