Oczyszczanie spalin metodą suchą

Czyste powietrze

czyste rozwiązanie

Oczyszczanie spalin metodą suchą

Optymalna redukcja emisji za pomocą wodorowęglanu sodu (NaHcO3)

Procesy suchej sorpcji służące do oczyszczania gazowych zanieczyszczeń nieorganicznych odgrywają istotną rolę w redukcji emisji. Odzwierciedlają to znaczące udziały w rynku, które obecnie osiągnęły: w Europie i Korei młyny te są już liderami, a Chiny i duża część Azji podążają ich śladem. Rzecz jasna: oczyszczanie gazów spalinowych za pomocą wodorowęglanu sodu już dawno się sprawdziło i reprezentuje aktualny stan techniki.

Wodorowęglan sodu wykazuje doskonałą wydajność w oczyszczaniu gazów spalinowych. Szczególnie w przypadku spalania odpadów, zużytych opon i innych materiałów krytycznych, przy zastosowaniu wodorowęglanu sodu uzyskuje się doskonałe efekty oczyszczania: w ten sposób zanieczyszczenia HCl i SOx mogą zostać usunięte z gazów spalinowych, a emisje – zredukowane.

Obszary zastosowania

  • Kilkaset systemów zainstalowanych na całym świecie
  • Różne obszary zastosowań w różnych gałęziach przemysłu: Stalownie, spalarnie odpadów itp.
  • Kompaktowa instalacja
  • Sprawdzona technologia redukcji emisji
  • Mniejszy nakład pracy przy czyszczeniu dzięki dobrej dostępności

Proces oczyszczania

Wodorowęglan sodu jest transportowany w sposób ciągły z silosu przez objętościowy przenośnik ślimakowy do serca procesu mielenia – młyna klasyfikacyjnego APP. Tutaj wodorowęglan sodu jest rozdrabniany. Sorbent jest pneumatycznie przenoszony do kanału spalinowego przez strumień powietrza wytwarzany przez dmuchawę. Reakcja chemiczna przebiega tutaj w następujący sposób: Chlorowodór i tlenki siarki wchodzą w reakcję z wodorowęglanem sodu i są oddzielane na filtrze. Oczyszczone spaliny wydostają się przez komin, a sorbent wraz ze związanymi zanieczyszczeniami zbiera się pod filtrem.

Oczyszczanie gazów spalinowych: Przykład spalarni odpadów

Wydajność systemu przy standardowych rozmiarach

(dla d90=20µm).
Rozmiary 160 APP 200 APP 315 APP 400 APP 500 APP 750 APP
Napęd młyna [kW] 11 22 37 55 75 160
Wydajność nominalna [kg/h] 160 270 550 800 1250 2250
Wydajność rozszerzona [kg/h] 200 320 600 1000 1500 2700
Zwykłe rozmiary z odpowiadającymi im wydajnościami (dla d90 = 20 µm).
Broszura Flue gas cleaning

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.