Polyplex plastics recycling

Recykling tworzyw sztucznych: rozdrabniacz tnący

Polyplex: szybszy, bardziej elastyczny i wydajny

Recykling odpadów przemysłowych z tworzyw sztucznych odbywa się na szeroką skalę. Zmielony materiał jest zwracany do przetwórców tworzyw sztucznych posortowany według rodzaju lub dostarczany do ponownej granulacji. To dobrze, ponieważ nie mamy tu do czynienia z materiałem odpadowym, ale z surowcem wtórnym. W celu dalszej poprawy gospodarki recyklingowej odpadów z tworzyw sztucznych konieczne jest zastosowanie np. efektywnej technologii rozdrabniania i przetwarzania. Hosokawa Alpine opracowała młyn tnąco-rozdrabniający, który uzyskuje zmielony materiał o określonej wielkości. Walidacja systemu odbywa się w ramach bieżącej działalności firmy recyklingowej MG Plast.

Wymagania naszych klientów były jasno określone. Zależało im na zautomatyzowanym i ekonomicznym rozwiązaniu
, które można by stosować w sposób elastyczny i w ciasnych przestrzeniach roboczych.

Jörg Krause, Kierownik Działu Inżynierii w Hosokawa Alpine

Szybsza, elastyczniejsza i ekonomiczniejsza produkcja. Takie są aktualne wymagania dotyczące recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Inteligentne koncepcje systemowe mogą znacznie zwiększyć wydajność, na przykład przy podawaniu materiału lub rozdrabnianiu.

Hosokawa Alpine podjęła się tego wyzwania: „Wymagania naszych klientów były jasno określone. Zależało im na zautomatyzowanym i ekonomicznym rozwiązaniu, które można by stosować w sposób elastyczny i w ciasnych przestrzeniach roboczych” – mówi Jörg Krause, Kierownik Działu Inżynierii w Hosokawa Alpine.

Dzięki młynowi tnąco-rozdrabniającemu Polyplex PPC 50/120 firma Hosokawa Alpine opracowała nowy typ rozwiązania do rozdrabniania wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, które przekonuje nieskomplikowanym podawaniem materiału, niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce i znacznie skróconymi czasami przestoju.

Tworzenie wartości dodanej dla klienta

Hosokawa Alpine Polyplex PPC 50/120 jest idealnie dostosowany do wymagających zadań recyklingu i oferuje wiele korzyści. Innowacyjna koncepcja maszyny łączy w sobie pionowo ustawiony rotor rozdrabniacza z rotorem młyna tnącego. Nowość: W jednym etapie rozdrabniania można uzyskać zmielony produkt o uziarnieniu do 5 milimetrów. Ze względu na konstrukcję maszyny materiał wsadowy nie musi być jednorodny. Małe ścinki mogą być podawane jednocześnie z ciężkimi bryłami rozruchowymi lub wielkogabarytowymi bryłami pustymi.

Kolejną zaletą pionowego wału rotora jest łatwiejszy dostęp do komory mielenia, rotora i noża tnącego. Po udanych testach w wewnętrznym centrum technicznym, kolejnym krokiem było sprawdzenie nowego rozwiązania w rzeczywistych warunkach pracy u klienta. Dzięki bardzo dobrej znajomości branży oraz optymalnym warunkom produkcyjnym na miejscu maszyna została zintegrowana z procesem produkcyjnym w MG Plast GmbH.

Zapotrzebowanie na nowe pomysły dotyczące efektywnego recyklingu

Firma z siedzibą w Bodenwöhr (Bawaria) przetwarza odpady produkcyjne z przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych i oferuje swoim klientom bezpieczną drogę recyklingu nadlewów, nadwyżek produkcyjnych i odrzutów. Jako średniej wielkości firma, MG Plast stale poszukuje przyszłościowych rozwiązań, aby pozostać konkurencyjnym w swojej branży.

„Kiedy Hosokawa Alpine zwróciła się do nas, byliśmy bardzo ciekawi, w jakim stopniu nowy młyn tnąco-rozdrabniający będzie w stanie wspomóc codzienną pracę, i zgodziliśmy się na ten projekt”, mówi Michael Gleixner, Dyrektor Zarządzający w MG Plast. Montaż i uruchomienie na miejscu zorganizowali koledzy z poddziałów technicznych Działu Recyklingu.

Dla przetwórców brył i szczególnie mieszanych materiałów młyn tnąco-rozdrabniający Hosokawa Alpine jest optymalną maszyną.

Michael Gleixner, Dyrektor Zarządzający MG Plast

W pełni zautomatyzowane sterowanie procesem

Podczas czterotygodniowej fazy walidacji młyn Polyplex PPC 50/120 został włączony do procesu recyklingu odpadów produkcyjnych z tworzyw sztucznych w MG Plast. Rozdrabniano nim głównie bryły i ścinki tworzywa sztucznego. „Wyzwanie polegało na samopodawaniu przez instalację oraz mieleniu nawet dużych i ciężkich brył do stopnia rozdrobnienia młyna tnącego w jednym etapie” – mówi Krause.

Zasada działania młyna tnąco-rozdrabniającego jest imponująco prosta: Bryły tworzywa sztucznego są podawane do maszyny za pomocą podajnika. Materiał może być podawany w sposób ciągły lub w partiach. Popychacz przesuwa materiał wsadowy w kierunku rozdrabniacza, który przeprowadza rozdrabnianie wstępne. Rozdrobniony materiał dociera pod wpływem siły ciężkości do obszaru młyna tnącego zamontowanego na tym samym wale. Tutaj mielony materiał jest rozdrabniany do żądanego stopnia, a następnie pneumatycznie transportowany dalej.

   

W pełni spełnione oczekiwania

„Inteligentna konstrukcja gwarantuje znacznie krótsze czasy przestoju, na przykład podczas czyszczenia” – wyjaśnia Gleixner. W szczególności fakt, że jednostopniowe rozwiązanie firmy Hosokawa Alpine nie wymaga już ręcznego wstępnego sortowania brył, przynosi decydujące korzyści. „Z jednej strony pracownicy zostają odciążeni od monotonnej i wymagającej fizycznego wysiłku pracy, a jednocześnie znacznie wzrasta przepustowość” – podkreśla Gleixner.

Ponieważ do połączenia rozdrabniacza i młyna tnącego wymagany jest tylko jeden napęd, również efektywność energetyczna stanowi znaczną wartość dodaną w porównaniu z rozwiązaniem dwustopniowym. „Dla przetwórców brył i szczególnie mieszanych materiałów młyn tnąco-rozdrabniający Hosokawa Alpine jest optymalną maszyną” – mówi Gleixner.

 

Dowiedz się więcej:  Wszystkie studia przypadków  | Wszystkie zastosowania recyklingu  |  Centrum testowe

Broszura Polyplex PPC

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.