Condition Based Maintenance (CBM)

Konserwacja w oparciu o stan napędów

Usługa CBM polega na monitorowaniu stanu elementów maszyn (łożysk kulkowych, powietrza przepłukującego i temperatury), aby umożliwić operatorowi systemu optymalne planowanie konserwacji elementów, a także zapobieganie szkodom następczym.

Funkcjonalność

Całkowita wartość drgań

Czujnik drgań określa całkowitą wartość drgań maszyny, tzw. wartość skuteczną drgań, i przesyła ją do jednostki PLC w postaci sygnału analogowego (0 - 10 V lub 4 - 20 mA). Wartość skuteczna obejmuje wszystkie drgania występujące w maszynie w zakresie od 10 do 1 000 Hz. Na podstawie tej wartości można  diagnozować niewyważenie maszyny. Wartości alarmowe są konfigurowane w PLC i wizualizują stan maszyny za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Diagnostyka łożyska

Czujnik drgań może też przeprowadzić diagnostykę łożyska. Obecnie w ramach tej procedury można monitorować krzywą obwiedni i wartość przyspieszenia bieżni pierścienia wewnętrznego, bieżni pierścienia zewnętrznego i elementów tocznych, a także krzywą obwiedni i przyspieszenie całego łożyska we wszystkich ośmiu wartościach pomiarowych łącznie. Parametry czujnika są dokładnie dostosowane do typu łożyska i podzespołów maszyny.

Czujnik przesyła zbiorczy alarm (styk przełączający) sparametryzowanych wartości do PLC. Następnie system wizualizacji generuje odpowiednie komunikaty i wyświetla je. Czynnik alarmowy jest tak dobrany, że zapewnia wystarczająco dużo czasu na reakcję, bez obawy o nagłe zatrzymanie systemu spowodowane awarią łożyska.

Temperatura łożyska

Temperatury łożysk stałych i ruchomych są rejestrowane przez dwa czujniki temperatury PT100. Analogowy sygnał temperatury (3-przewodowy czujnik RTD) jest przesyłany do PLC. Wartości alarmowe są konfigurowane w PLC i wizualizują stan maszyny za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Ilość powietrza przepłukującego

Odpowiednie przepływomierze mierzą objętość powietrza w szczelinie koła klasyfikatora i powietrza do przepłukiwania łożysk. Analogowy sygnał objętości powietrza (4 - 20 mA) jest przesyłany do jednostki PLC. Wartości alarmowe są konfigurowane w PLC i wizualizują stan maszyny za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Download
Broszura Condition Based Maintenance
Download

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.