Sugarplex: dokładne rozdrabnianie na wysokim poziomie

Ekonomiczny i kompaktowy młyn palcowy dla przemysłu cukierniczego

Rozdrabnianie cukru to duża gałęź biznesu. Co roku wytwarza się ponad 170 milionów ton w 120 krajach. Najwięcej surowego cukru wytwarza się w Brazylii: około 42 milionów ton. Z kolei najwięcej cukru konsumuje się w Indiach, gdzie oczekuje się spożycia na poziomie 29 milionów ton w sezonie 2020/21. Wybuchy pyłu w cukrowniach zawsze były częste, i niestety nadal każdego roku dochodzi do eksplozji, których skutki mogą być poważne. W zakresie bezpieczeństwa rozdrabnianie potencjalnie wybuchowych produktów wiąże się ze specjalnymi wymogami względem technologii, jakości i wykonania instalacji rozdrabniającej.

Najczęściej spotyka się układy mielące o konstrukcji odpornej na uderzenie ciśnienia do 10 bar (g), jednak trzeba zrobić o wiele więcej na rzecz jakości i trwałości podzespołów.

Dzięki Sugarplex zyskaliśmy elastyczność, która umożliwiła nam wejście na nowe rynki. Ponadto bardzo poważnie traktujemy kwestię bezpieczeństwa naszych pracowników, którego gwarancją jest certyfikowana konstrukcja chroniąca przed eksplozją.

 Dyrektor operacyjny Sergio Landeta, Puratos Chile

Sugarplex SX – ekonomiczny i kompaktowy młyn palcowy dla przemysłu cukierniczego

Od ponad 120 lat firma Hosokawa Alpine specjalizuje się w dokładnym rozdrabnianiu i jest podmiotem znanym na tym rynku. Najstarszy znany młyn do cukru marki Alpine uruchomiono w 1934 roku. W roku 1969 zaczął działać najstarszy znany w branży spożywczej młyn, który pracuje do dziś. Od roku 2009 firma ALPINE sprzedała ponad 30 młynów palcowych o specjalnej konstrukcji pod nazwą Sugarplex.

Sugarplex został specjalnie przystosowany do potrzeb przemysłu cukrowniczego (np. w produkcji wypieków i napojów) i jest oparty na dobrze sprawdzonej zasadzie rozdrabniania, stosowanej w młynie udarowym Alpine Ultraplex. Alpine Sugarplex SX to niezwykle kompaktowy system, który nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów, wentylatorów ani modułów chłodzenia powietrzem, stosowanych standardowo w tradycyjnych konstrukcjach przeznaczonych do rozdrabniania cukru. Oznacza to, że eksploatacja tej instalacji umożliwia obniżkę kosztów inwestycji, mniejsze zapotrzebowanie przestrzenne oraz mniejsze nakłady na czyszczenie i konserwację. Walcowa konstrukcja młyna obejmuje pojemnik ze stożkowym wylotem produktu i można ją łatwo zintegrować w istniejącym systemie lub budynku.

Skuteczny mechanizm Sugarplex SX

Skrystalizowany cukier jest podawany przy użyciu zaworu obrotowego przez drzwi młyna bezpośrednio do środka mechanizmu rozdrabniającego. Mechanizm rozdrabniający, złożony z dwóch tarcz palcowych, jest całkowicie zintegrowany z drzwiami młyna. Drzwi można szybko i łatwo otwierać, a także otworzyć szeroko w celu dokonania przeglądu lub czyszczenia elementów rozdrabniających – w dowolnym momencie i bez trudności. Młyn jest napędzany przez silnik bezpośredni, spełniający wymogi określone europejskimi przepisami dla strefy ATEX 22. Wewnętrzna tarcza palcowa jest osadzona bezpośrednio na wale silnika i obraca się z prędkością przekraczającą 120 m/s. Specjalne uszczelnienie zapobiega przenikaniu oleju do obszaru z produktem oraz przemieszczaniu się cukru lub wody płuczącej w przeciwnym kierunku. Za pomocą przetwornicy częstotliwości można dowolnie regulować prędkość obrotową silnika i ustawić żądany poziom rozdrobnienia. Ponieważ Sugarplex jest przeznaczony wyłącznie dla branży spożywczej, jest zgodny z wszystkimi podstawowymi przepisami BHP określonymi w dyrektywie maszynowej 98/37 WE, załącznik II, oraz wszystkimi przepisami BHP obowiązującymi w Republice Federalnej Niemiec. Konstrukcja i wykonanie młyna są zgodne ze wszystkimi mającymi zastosowanie zharmonizowanymi normami WE oraz mającymi zastosowanie niemieckimi normami krajowymi DIN. Sugarplex jest zgodny z normą ATEX i spełnia wymogi dla strefy wewnętrznej 20 i strefy zewnętrznej 22.

Sugarplex 315 SX może osiągać przepustowość 2,8 t/h przy stopniu rozdrobnienia 99% < 450 μm (siatka 35) lub 1,0 t/h przy stopniu rozdrobnienia 99% < 125 μm (siatka 120). Dzięki 10 t/h i pięciu różnym modelom maszyny Sugarplex nadaje się do eksploatacji w niemal każdej cukrowni. Czyni to z niego rozwiązanie o bardzo wielu wariantach i ekonomiczne.

Sugarplex SX – używany nawet do produkcji cukru sproszkowanego

Cukier sproszkowany, zwany też cukrem cukierniczym, jest stosowany do produkcji napojów, herbatników, słodyczy oraz w kilku innych branżach. Ze względu na niewielki rozmiar cząstek, cukier ten ma delikatniejszy smak i jest składnikiem np. nadzień i lukrów, a także bywa często stosowany do dekoracji wypieków. Jeśli klient potrzebuje bardziej rozdrobnionych produktów, takich jak cukier do lukrów, może je uzyskać wyłącznie przy użyciu młyna klasyfikującego.

Młyn klasyfikujący Micro ACM – rozdrabnianie na bardzo małe cząstki

Mikro ACM został wprowadzony na rynek w 1962 roku jako pierwszy młyn klasyfikujący. Od tego czasu był on stale ulepszany, by stanowić odpowiedź na zmieniające się wymogi rynku. Młyn nadaje się do rozdrabniania na mniejsze cząstki ogromnego zakresu produktów, takich jak kakao, mieszanki czekoladowe, laktoza, rybie mięso itp. Połączenie rozdrabniania udarowego ze zintegrowanym klasyfikatorem dynamicznym stanowi idealne rozwiązanie, zwłaszcza do rozdrabniania na drobne i ultradrobne cząstki produktów miękkich i średnio twardych. Skrystalizowany cukier jest doprowadzany do Mikro ACM pneumatycznie. Pomniejszenie jest skutkiem uderzania podawanego produktu o obracające się elementy rozdrabniające i o nieruchomą okładzinę. Przy prędkości końcówki udarowej przekraczającej 130 m/s można osiągnąć wartości rozdrobnienia d99 < 20 µm (siatka 635) w przypadku cukru do lukrów. Produkt jest unoszony przez pełniące funkcję chłodzącą, transportową i klasyfikującą powietrze zasysane przez młyn przez pracujący za nim wentylator. Charakterystyczną cechą Mikro ACM jest zintegrowany klasyfikator dynamiczny. Mieszanka produktu z powietrzem jest rozprowadzana równomiernie przez wieniec łopatek kierujących na obrotowym kole klasyfikującym. Z powodu działania dwóch przeciwstawnych sił oraz zróżnicowanej masy cząstek produkt jest rozdzielany w strefie klasyfikującej na frakcję grubą i frakcję drobną. Materiał gruby jest odrzucany przez koło klasyfikujące i trafia z powrotem do strefy rozdrabniania, gdzie zostanie jeszcze bardziej pomniejszony. Cząstki drobne przechodzą przez koło klasyfikujące i opuszczają młyn. Punkt odcięcia jest funkcją prędkości koła klasyfikującego, którą można regulować bezstopniowo nawet podczas pracy.

Młyn Mikro ACM jest dostępny w niemal 20 rozmiarach, a moc jego napędu może wynosić od 3 do 450 kW.

   

Centrum technologiczne ALPINE spełnia wymogi dzisiejszego świata

Cukier występuje w wielu odmianach i można go wykorzystywać na wiele sposobów do produkcji żywności. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości cukier pozostanie składnikiem ważnym dla nowoczesnej produkcji żywności. Ze względu na naturalną zmienność produktów spożywczych zalecamy przeprowadzenie testów w centrum technologicznym ALPINE. Zakład ALPINE w Augsburgu o powierzchni ponad 3 tys. m2, wyposażony w ponad 65 maszyn i kompletnych systemów, posiada jeden z największych na świecie ośrodków testowania przetwarzania substancji proszkowych na mokro i na sucho. W 2021 roku usługę tę rozszerzono o Centrum Zastosowań w Przemyśle Spożywczym w Augsburgu, ośrodek testowy specjalizujący się w testach dla branży spożywczej.

Dowiedz się więcej:  Wszystkie studia przypadków  | Wszystkie zastosowania dla przemysłu spożywczego  |  Centrum testowe

Broszura Sugarplex SX

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.