Alpine VIB

Kompaktowy i bezprzewodowy

System Alpine VIB umożliwia przegląd stanu maszyny, zarówno w ramach kontroli wyrywkowych, jak i kontroli regularnych i czynności konserwacyjnych. Dzięki innowacyjnemu systemowi pomiarowemu możesz łatwo przeprowadzić analizę drgań bez konieczności zlecania zewnętrznej usługi pomiarowej. System VIB może wskazywać wszelkie niezbędne czynności konserwacyjne, co pozwala wydłużyć odstępy czasu między przeglądami technicznymi i skutecznie skrócić przestoje.

 

Korzyści systemu Alpine VIB:

 • Kompaktowy, kompletny pakiet do analizy drgań we wszystkich maszynach (niezależnie od producenta)
 • Pomiar bezprzewodowy za pomocą tabletu
 • Indywidualne sprawdzanie, analizowanie i rejestrowanie stanu maszyny
 • Funkcja alarmu zapobiegająca uszkodzeniom i minimalizująca przestoje
 • Wysokiej jakości pomiar referencyjny po konserwacji
 • Elastyczne rozwiązanie ‒ bez konieczności stałej instalacji
 • Gotowy do użycia, nie wymaga szkolenia

 • Czujnik na baterie
  Mocowany za pomocą śrub lub magnesów, odpowiedni do wszystkich maszyn

 • Diagnoza z użyciem tabletu
  Mobilny transfer danych między czujnikiem a tabletem za pośrednictwem sieci WLAN

 • Oprogramowanie Alpine VIB
  Wizualizacja, rejestracja i parametryzacja pomiarów drgań

Dane techniczne:

 • Analiza drgań i wykresy intensywności drgań, zgodne z normą DIN ISO 10816-3
 • Zakres pomiaru prędkości drgań od 0 do 25 mm/s
 • Zakres częstotliwości drgań od 1 do 1 000 Hz
 • Pomiary 3D z wyborem osi x, y lub z

Wszystkie funkcje w skrócie

 • Wyświetlanie wartości pomiarowych w formie wykresu
  Wyznaczanie i bezpośrednie wyświetlanie krzywych pomiarowych do oceny drgań na podstawie danych surowych (zgodnie z DIN ISO 10816-3)

 • Schemat pomiarowy z wyświetlaczem w czasie rzeczywistym
  Przechowywanie surowych danych do późniejszej oceny

 • Parametryzacja systemu pomiarowego
  Definiowanie, zapisywanie i wyświetlanie parametrów pomiarowych specyficznych dla maszyny do szybkiego i łatwego pomiaru kontrolnego

 • Generowanie raportów pomiarowych
  Zapisywanie wartości pomiarów w dziennikach cyfrowych, w tym wykresy, wartości minimalne i maksymalne, rozrzut statystyczny i wielu innych.
Download
Broszura Alpine VIB
Download

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.